Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Balíček opatření na podporu německé ekonomiky II

Vedle přímé podpory německého hospodářství v rámci Balíčku opatření na podporu německé ekonomiky I chystá Spolková vláda i sadu daňových úlev, úlev v oblasti odvodů na sociální a zdravotní pojištění a celou řadu podpor pro podniky i domácnosti, které souhrnně označuje jako Balíček opatření na podporu německé ekonomiky II. Do tohoto balíčku patří následující opatření:

  • Daňové úlevy pro rodiny: zpětně k 1.lednu 2009 se zvyšuje základní paušální sleva na poplatníka z daně z příjmu o 170 euro na 7834 euro.V roce 2010 se má dále zvýšit na 8004 euro. Nejnižší sazba daně z příjmu je od ledna 2009 snížena ze 14% na 15%.
  • Sazba odvodů na zdravotní pojištění se od července 2009 sníží z 14,6% na 14%. Od roku 2010 pak bude možné odvody na zdravotní pojištění odečíst ze základu daně z příjmu.
  • Prodloužení doby pobírání příspěvků pro zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou
  • Spolkový úřad práce nahradí v roce 2009 a 2010 zaměstnavatelům polovinu odvodů za zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou. V případě rekvalifikace pracovníků, budou podnikům po dobu rekvalifikace nahrazeny odvody dokonce v plné výši.
  • Zavedení šrotovného ve výši 2.500 EUR za automobily starší devíti let při současném nákupu nebo leasingu nového automobilu splňujícího emisní normu Euro 4 a vyšší.
  • Navýšení prostředků komunálního investičního programu o 10 miliard eur. Z toho má být vynaloženo 6,5 miliard euro na výstavbu školek, základních, středních a vysokých škol. Zbytek je určen nemocnicím a veřejným stavbám prováděným městy a obcemi. Další 4 miliardy hodlá Spolková vláda investovat v roce 2010, z toho polovinu na výstavbu silnic, železničních tratí a vodních cest.
  • Zavedení rychlého internetu pro všechny do konce roku 2010
  • Zlepšení úvěrových podmínek pro podniky zvýšením horní hranice státních uvěrových garancí u domácích úvěrů na 100 miliard euro.

(6.3.2009 – zdroj – http://www.bundesregierung.de )

Autor: Datum poslední editace: 22.5.2017

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.