Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Balíček opatření na podporu německé ekonomiky II

Vedle přímé podpory německého hospodářství v rámci Balíčku opatření na podporu německé ekonomiky I chystá Spolková vláda i sadu daňových úlev, úlev v oblasti odvodů na sociální a zdravotní pojištění a celou řadu podpor pro podniky i domácnosti, které souhrnně označuje jako Balíček opatření na podporu německé ekonomiky II. Do tohoto balíčku patří následující opatření:

  • Daňové úlevy pro rodiny: zpětně k 1.lednu 2009 se zvyšuje základní paušální sleva na poplatníka z daně z příjmu o 170 euro na 7834 euro.V roce 2010 se má dále zvýšit na 8004 euro. Nejnižší sazba daně z příjmu je od ledna 2009 snížena ze 14% na 15%.
  • Sazba odvodů na zdravotní pojištění se od července 2009 sníží z 14,6% na 14%. Od roku 2010 pak bude možné odvody na zdravotní pojištění odečíst ze základu daně z příjmu.
  • Prodloužení doby pobírání příspěvků pro zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou
  • Spolkový úřad práce nahradí v roce 2009 a 2010 zaměstnavatelům polovinu odvodů za zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou. V případě rekvalifikace pracovníků, budou podnikům po dobu rekvalifikace nahrazeny odvody dokonce v plné výši.
  • Zavedení šrotovného ve výši 2.500 EUR za automobily starší devíti let při současném nákupu nebo leasingu nového automobilu splňujícího emisní normu Euro 4 a vyšší.
  • Navýšení prostředků komunálního investičního programu o 10 miliard eur. Z toho má být vynaloženo 6,5 miliard euro na výstavbu školek, základních, středních a vysokých škol. Zbytek je určen nemocnicím a veřejným stavbám prováděným městy a obcemi. Další 4 miliardy hodlá Spolková vláda investovat v roce 2010, z toho polovinu na výstavbu silnic, železničních tratí a vodních cest.
  • Zavedení rychlého internetu pro všechny do konce roku 2010
  • Zlepšení úvěrových podmínek pro podniky zvýšením horní hranice státních uvěrových garancí u domácích úvěrů na 100 miliard euro.

(6.3.2009 – zdroj – http://www.bundesregierung.de )

Autor: Datum poslední editace: 22.5.2017