Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

D. Kováč: Oplatí sa poznať nuansy

Oplatí sa poznať nuansy

Pôsobili ste tri roky ako obchodný radca v Nemecku. Ako vnímajú podľa vášho názoru naši podnikatelia spoluprácu s konkrétnymi spolkovými krajinami ?

Podľa môjho názoru sa na Slovensku Nemecko často vníma príliš všeobecne, síce ako obrovská a silná ekonomika, ale často nám chýbajú podrobnejšie informácie o jej štruktúre.

Aké konkrétne ?

Je dôležité preniknúť v informovanosti trochu hlbšie, aspoň na úroveň už spomínaných spolkových krajín. Trochu zjednodušene možno povedať, že Nemecko tvorí šestnásť samostatných krajín. Majú svoju vládu, svoje ministerstvá hospodárstva, vlastné inštitúcie na podporu rozvoja zahraničných vzťahov, obchodné a priemyselné i remeselnícke komory. Možno povedať, že každá z týchto krajín ponúka v hospodárskej spolupráci niečo špecifické. Je dobré, keď slovenský podnikateľ pozná tieto nuansy. Každá spolková krajina ponúka aspoň čiastočne rozdielnu štruktúru hospodárstva, čo, samozrejme, ovplyvňuje komoditnú štruktúru jej vývozu a dovozu. Veľkosť spolkovej krajiny tiež ovplyvňuje to, ako sa tá-ktorá krajina správa voči svojim hospodárskym partnerom. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že menšie spolkové krajiny sú oveľa otvorenejšie a povedal by som aj ochotnejšie spolupracovať s akou krajinou, ako je Slovensko. Tým však nechcem tvrdiť, že slovenská firma si nemôže nájsť kvalitného partnera v akejkoľvek spolkovej krajine.

Ktoré krajiny sú podľa vás najaktívnejšie vo vzťahu k Slovensku ?

V západnej časti Nemecka je to podľa môjho názoru predovšetkým Porýnie-Falcko a Sársko. Spomedzi nových spolkových krajín je úplne jednoznačne lídrom v tejto oblasti Sasko.

Rozhovor bol uverejnený v Hospodárskych novinách č. 109/ 2004 na tematickej strane venovanej slovensko-saskej hospodárskej spolupráci, ktorú pripravila firma OST-WEST Partner s.r.o.

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017

Další články

12.8.2022

Hledáme novou kolegyni/ nového kolegu na pozici: Junior Specialist v mezinárodním marketingu a exportním poradenství

Hledáme novou kolegyni/ nového kolegu na pozici: Junior Specialist v mezinárodním marketingu a exportním poradenství

12.8.2022

Německo spustilo nahlížení do Obchodního rejstříku na internetu zdarma

Německo spustilo nahlížení do Obchodního rejstříku na internetu zdarma

27.6.2022

Od 1.7.2022 platí v Německu nová pravidla pro sběr a recyklaci obalů

Od 1.7.2022 vstupuje v Německu v platnost novela zákona o obalech, která rozšiřuje registrační povinnost na všechny obaly. Po 1.7.2022 tedy v Německu nebude smět být prodáváno zabalené zboží, pokud jeho výrobce nebo distributor neprovedl registraci do ústředního registru obalů (Zentrale Stelle Verpackungsregister – LUCID).

14.6.2022

V Německu dochází od 1.7.2022 ke zvýšení minimální mzdy

Od 1.7.2022 se v Německu zvyšuje minimální mzda, a to ze současných 9,82 EUR na 10,45 EUR hrubého za hodinu. K dalšímu zvýšení minimální mzdy dojde od 1.10.2022, a to na rovných 12 EUR hrubého za hodinu.

29.3.2022

Cestování do Německa od 3.3.2022

Od 3.3.2022 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa. Česká republika není považována za rizikovou zemi, proto pro vstupy do Německa z ČR platí nejmírnější restrikce. Není tedy třeba vyplňovat příjezdový formulář.

15.2.2022

Vybrané změny v Německu od roku 2022

K 1.1.2022 došlo v Německu jako každý rok k celé řadě změn v oblasti legislativy a daní. Níže vybíráme nejdůležitější z nich, které se mohou týkat i podnikání českých firem v Německu.