Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

D. Kováč: Oplatí sa poznať nuansy

Oplatí sa poznať nuansy

Pôsobili ste tri roky ako obchodný radca v Nemecku. Ako vnímajú podľa vášho názoru naši podnikatelia spoluprácu s konkrétnymi spolkovými krajinami ?

Podľa môjho názoru sa na Slovensku Nemecko často vníma príliš všeobecne, síce ako obrovská a silná ekonomika, ale často nám chýbajú podrobnejšie informácie o jej štruktúre.

Aké konkrétne ?

Je dôležité preniknúť v informovanosti trochu hlbšie, aspoň na úroveň už spomínaných spolkových krajín. Trochu zjednodušene možno povedať, že Nemecko tvorí šestnásť samostatných krajín. Majú svoju vládu, svoje ministerstvá hospodárstva, vlastné inštitúcie na podporu rozvoja zahraničných vzťahov, obchodné a priemyselné i remeselnícke komory. Možno povedať, že každá z týchto krajín ponúka v hospodárskej spolupráci niečo špecifické. Je dobré, keď slovenský podnikateľ pozná tieto nuansy. Každá spolková krajina ponúka aspoň čiastočne rozdielnu štruktúru hospodárstva, čo, samozrejme, ovplyvňuje komoditnú štruktúru jej vývozu a dovozu. Veľkosť spolkovej krajiny tiež ovplyvňuje to, ako sa tá-ktorá krajina správa voči svojim hospodárskym partnerom. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že menšie spolkové krajiny sú oveľa otvorenejšie a povedal by som aj ochotnejšie spolupracovať s akou krajinou, ako je Slovensko. Tým však nechcem tvrdiť, že slovenská firma si nemôže nájsť kvalitného partnera v akejkoľvek spolkovej krajine.

Ktoré krajiny sú podľa vás najaktívnejšie vo vzťahu k Slovensku ?

V západnej časti Nemecka je to podľa môjho názoru predovšetkým Porýnie-Falcko a Sársko. Spomedzi nových spolkových krajín je úplne jednoznačne lídrom v tejto oblasti Sasko.

Rozhovor bol uverejnený v Hospodárskych novinách č. 109/ 2004 na tematickej strane venovanej slovensko-saskej hospodárskej spolupráci, ktorú pripravila firma OST-WEST Partner s.r.o.

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017

Další články

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

29.4.2021

Německý trh práce zaznamenává zotavení

Německý trh práce je na nejlepší cestě zotavit se z dopadů pandemie koronaviru. Uzavření gastronomických provozů a maloobchodu zatím nevedlo ke znatelnému propouštění. V březnu 2021 dokonce poklesl počet nezaměstnaných o 80.000 na celkem 2,8 milionu.