Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Dodavatelé automobilek plánují přesun výroby na východ

Společnost Ernst & Young zveřejnila v minulém roce studii dokazující plány dodavatelů výrobců automobilů přesunout značnou část výroby do Východní Evropy a Číny. Tyto regiony tak začínají být vážnou konkurencí pro tradiční oblasti výroby v Německu a v Západní Evropě. Podle studie se přesun výroby bude týkat všech jejích stupňů, ne pouze pracovně náročných činností, jak tomu bylo doposud. Vysoce kvalifikovanou a přitom relativně levnou pracovní sílu lze totiž nalézt i východně od německých hranic, což umožňuje přesun i takových činností, jako je výzkum a vývoj. Ze studie vyplývá, že každý druhý německý dodavatel automobilových dílů plánuje přesun výroby do Východní Evropy nebo Číny.

V nových členských státech EU již dnes patří německým dodavatelům dílů pro výrobu osobních automobilů více než 200 výrobních závodů, což činí téměř polovinu veškerých výrobních kapacit těchto zemí. Jen v Česku se v uplynulých letech zdvojnásobil počet dodavatelů na více než 80 výrobních míst. Díky slabé konjunktuře na odbytových trzích silně roste tlak na úspory v nákladech. Pro dodavatele je tak přesun výroby na východ často poslední šancí, jak podstatně snížit náklady a udržet si svou konkurenceschopnost.

Z celkem 200 dotázaných dodavatelů uvedlo 39% konkrétní plány na přesun výroby do Východní Evropy, téměř každý čtvrtý podnik pak plánuje přesun výroby do Číny. Výhodou Východní Evropy je podle dodavatelů kromě levné výroby především bezprostřední blízkost k důležitému západoevropskému trhu. Z tohoto důvodu nepředstavuje Čína pro východoevropské výrobní kapacity vážnější nebezpečí. Ze studie dále vyplývá, že se firmy při rozhodování o konkrétním umístění výrobního závodu řídí především výší mzdových a výrobních náklad. Důležitou roli hraje i úroveň kvalifikace pracovní síly, její pružnost a motivace.

V celosvětovém srovnání se jako nejatraktivnější lokality pro umístění výroby dílů pro osobní automobily ukázaly Česko a Čína, následovány Maďarskem a Polskem. Dotázané podniky předpokládají, že ve střednědobém horizontu vznikne v těchto zemích nejvíce nových výrobních kapacit. Nezanedbatelnou roli pak budou podle nich hrát i Jihovýchodní Asie, Jižní Amerika a Indie. V Západní Evropě s výstavbou nových výrobních závodů téměř nikdo nepočítá, dlouhodobě lze navíc očekávat úplné plošné přesunutí pracovně náročných částí výroby do zemí s levnější pracovní silou.

Ing. Matěj Vokáč, WebTrade CZ s.r.o. – zpracováno na základě studie společnosti Ernst & Young: „Automobilstandort Deutschland in Gefahr“ ze září 2004

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017