Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Dodavatelé automobilek plánují přesun výroby na východ

Společnost Ernst & Young zveřejnila v minulém roce studii dokazující plány dodavatelů výrobců automobilů přesunout značnou část výroby do Východní Evropy a Číny. Tyto regiony tak začínají být vážnou konkurencí pro tradiční oblasti výroby v Německu a v Západní Evropě. Podle studie se přesun výroby bude týkat všech jejích stupňů, ne pouze pracovně náročných činností, jak tomu bylo doposud. Vysoce kvalifikovanou a přitom relativně levnou pracovní sílu lze totiž nalézt i východně od německých hranic, což umožňuje přesun i takových činností, jako je výzkum a vývoj. Ze studie vyplývá, že každý druhý německý dodavatel automobilových dílů plánuje přesun výroby do Východní Evropy nebo Číny.

V nových členských státech EU již dnes patří německým dodavatelům dílů pro výrobu osobních automobilů více než 200 výrobních závodů, což činí téměř polovinu veškerých výrobních kapacit těchto zemí. Jen v Česku se v uplynulých letech zdvojnásobil počet dodavatelů na více než 80 výrobních míst. Díky slabé konjunktuře na odbytových trzích silně roste tlak na úspory v nákladech. Pro dodavatele je tak přesun výroby na východ často poslední šancí, jak podstatně snížit náklady a udržet si svou konkurenceschopnost.

Z celkem 200 dotázaných dodavatelů uvedlo 39% konkrétní plány na přesun výroby do Východní Evropy, téměř každý čtvrtý podnik pak plánuje přesun výroby do Číny. Výhodou Východní Evropy je podle dodavatelů kromě levné výroby především bezprostřední blízkost k důležitému západoevropskému trhu. Z tohoto důvodu nepředstavuje Čína pro východoevropské výrobní kapacity vážnější nebezpečí. Ze studie dále vyplývá, že se firmy při rozhodování o konkrétním umístění výrobního závodu řídí především výší mzdových a výrobních náklad. Důležitou roli hraje i úroveň kvalifikace pracovní síly, její pružnost a motivace.

V celosvětovém srovnání se jako nejatraktivnější lokality pro umístění výroby dílů pro osobní automobily ukázaly Česko a Čína, následovány Maďarskem a Polskem. Dotázané podniky předpokládají, že ve střednědobém horizontu vznikne v těchto zemích nejvíce nových výrobních kapacit. Nezanedbatelnou roli pak budou podle nich hrát i Jihovýchodní Asie, Jižní Amerika a Indie. V Západní Evropě s výstavbou nových výrobních závodů téměř nikdo nepočítá, dlouhodobě lze navíc očekávat úplné plošné přesunutí pracovně náročných částí výroby do zemí s levnější pracovní silou.

Ing. Matěj Vokáč, WebTrade CZ s.r.o. – zpracováno na základě studie společnosti Ernst & Young: „Automobilstandort Deutschland in Gefahr“ ze září 2004

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017

Další články

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

29.4.2021

Německý trh práce zaznamenává zotavení

Německý trh práce je na nejlepší cestě zotavit se z dopadů pandemie koronaviru. Uzavření gastronomických provozů a maloobchodu zatím nevedlo ke znatelnému propouštění. V březnu 2021 dokonce poklesl počet nezaměstnaných o 80.000 na celkem 2,8 milionu.