Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německá ekonomika 2005

Německý růst má výkyvy

K charakteristickým rysům vývoje německé ekonomiky v roce 2005 patřila nestabilita ekonomického růstu. Zatímco v 1. čtvrtletí ekonomika rostla, ve 2. čtvrtletí následovala stagnace ekonomického výkonu. Ve 2. pololetí se zdá, že se pozice ekonomiky v hospodářském cyklu opět zlepšila.

Hlavní hnací silou vzestupné fáze hospodářského cyklu je převis vývozu nad dovozem. Slabou stránku představuje domácí poptávka, a to jak investiční, tak i spotřebitelská.

Očekává se, že v letech 2006 a 2007 bude pokračovat mírné zrychlení ekonomického růstu, a to ve výši 1,2 %, resp. 1,6 % ročně. Hlavní roli v podpoře ekonomického výkonu bude mít podle všech předpokladů i nadále zahraniční obchod, a to za pomoci stability kurzu a zlepšení cenové konkurenceschopnosti firemního sektoru. Domácí poptávka má růst jen mírně, výraznější akcelerace se očekává v investicích do strojů a zařízení. U spotřeby domácností se nepředpokládá větší oživení z důvodu stagnace mezd a vyšších cen energií.

Hlavním rysem vývoje trhu práce bylo pokračování růstu zaměstnanosti, a to o 0,3 % ročně. Nová pracovní místa pomáhaly vytvářet podpory subvenční i daňové, růst zaměstnanosti se rovněž do značné míry týkal částečných pracovních úvazků.

Začínají se však prosazovat i další elementy flexibility pracovních dohod. Patří k nim např.: variabilita pracovního času (cca 50 % podniků), uplatnění přesčasových hodin (asi 25 %), nižší mzdy pro nové pracovníky (18 %), zkrácený pracovní úvazek při současném snížení mzdy (15 %), odložení plánovaného zvýšení mzdy (12 %), snížení základního platu (8 %) a snížení platu v době dovolených (6 % firem).

V podstatě beze změn zůstala míra nezaměstnanosti ve výši 9,5 % a výše nominálních mezd fixovaná kolektivními dohodami. V situaci růstu produktivity práce docházelo k poklesu jednotkových pracovních nákladů a tím i k růstu konkurenceschopnosti vývozců.

Již čtyři roky v řadě převyšuje deficit veřejných financí 3% limit stanovený Paktem růstu a stability. Výše příjmové i výdajové stránky vládního rozpočtu se příliš nemění. Zřejmá je také tendence k růstu vládního dluhu, který má v roce 2006 překročit 70 % HDP a očekává se jeho další zvyšování.

Velmi dobré jsou oproti tomu výsledky Německa v zahraničních ekonomických vztazích. Obchodní bilance se již několik let udržuje v přebytku v rozmezí 6-7 % HDP. Obdobně pozitivní vývoj má indikátor vnější rovnováhy týkající se běžného účtu platební bilance, který je rovněž v přebytku v rámci koridoru 2,2 % až 3,8 % HDP.

Poměrně dynamicky se vyvíjející zahraniční obchod Německa vytváří příznivý prostor pro vývoj česko-německých obchodních vztahů. Potvrzují to i aktuální data o vývozu, dovozu a bilanci zahraničního obchodu mezi Německem a ČR. Zatímco v roce 2001 činil přebytek českého vývozu nad dovozem z Německa 20,8 mld., v listopadu roku 2005 to bylo již 74,6 mld. Kč.

Slavoj Czesaný

hlavní analytik ČSÚ

Převzato z EKONOM č.4/2006

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.