Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Omezení volného trhu

Omezení německého trhu pro české a slovenské podnikatele

V rámci přechodného období, které může být až sedmileté, si vůči ČR a SR vyjednalo Německo určitá omezení svobod volného trhu.

Současný stav je následující:

1. Volný pohyb zboží:

Za zboží se považuje každý výrobek

 • lze dodávat do SRN v zásadě bez omezení
 • výjimky jsou možné z hlediska ochrany německých spotřebitelů například u potravin, chemikálií apod.
 • faktickou součástí je i právo provádět montážní práce vlastního výrobku na místě dodání, a to bez pracovního povolení

2. Volný pohyb osob (pracovníků):

Pracovník provádí nesamostatnou činnost na základě pokynů a za odměnu podle vykonané práce (je v zaměstnaneckém poměru)

 • v zásadě znemožněn
 • výjimky:

a) zaměstnavatelem je německý subjekt:

– pracovníci IT

– sezónní zaměstnanci

– přeshraniční pracovníci

– zaměstnání je zprostředkováno v rámci systému EURES

– vedoucí pracovníci odštěpných závodů a dceřiných firem českých subjektů v SRN

– po získání povolení k pobytu v SRN (např. přiženěním)

– další výjimky na základě pracovního povolení vydaného místním pracovním úřadem

b) zaměstnavatelem je český subjekt:

– montážní práce – v rámci volného pohybu zboží

– na základě smlouvy o dílo – v rámci volného pohybu služeb

– přeshraniční poskytování služeb – v rámci volného pohybu služeb

Další výjimky přinese novela přistěhovaleckého zákona od 1.1.2005

3. Volný pohyb služeb:

Za služby se pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu zboží, kapitálu a osob. Služby mohou mít povahu činnosti průmyslové, obchodní, řemeslné či svobodných povolání

 • provádí je v ČR registrovaný podnikatel na území SRN (tzv. přeshraniční poskytování služeb)
 • služby musí být v SRN poskytovány dočasně a za podmínek stejných jako pro podnikatele německé
 • v rámci přechodného období (po dobu nejméně 2 let, kterou lze dále prodloužit o 3 a případně o další 2 roky – tzv. formát 2+3+2) platí omezení v oborech: stavebnictví včetně souvisejících oborů, čištění budov, zařízení a dopravních prostředků,, služby v oblasti dekorace interiérů
 • omezení lze prolomit pracemi na základě smlouvy o dílo v rámci povolených kvót
 • v ostatních oborech lze poskytovat bez omezení

4. Svoboda usazování (zřizování provozoven):

Český podnikatel poskytuje své služby z území SRN

 • fakticky neomezena
 • umožňuje zakládat provozovny pro právnické a fyzické osoby (nesamostatné provozovny, samostatné provozovny – odštěpné závody, dceřiné společnosti)
 • přeložení sídla u právnických osob
 • usazení se fyzických osob k provozování řemeslných, obchodních, zemědělských a dalších živnostenských činností i výkon svobodných povolání
 • pro poskytování služeb z provozoven musí být splněny všechny podmínky pro podnikání, jaké mají podnikatelé němečtí

5. Volný pohyb kapitálu a plateb:

 • neomezen

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017

Další články

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

29.4.2021

Německý trh práce zaznamenává zotavení

Německý trh práce je na nejlepší cestě zotavit se z dopadů pandemie koronaviru. Uzavření gastronomických provozů a maloobchodu zatím nevedlo ke znatelnému propouštění. V březnu 2021 dokonce poklesl počet nezaměstnaných o 80.000 na celkem 2,8 milionu.