Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2019

Spolková země Termín letních školních prázdnin v roce 2019
Bádensko-Württembersko 29.7. – 10.9.
Bavorsko 29.7. – 09.9.
Berlín 20.6. – 2.8.
Braniborsko 20.6. – 3.8.
Brémy 4.7. – 14.8.
Hamburg 27.6. – 7.8.
Hesensko 1.7. – 9.8.
Meklembursko-Přední Pomořany 1.7. – 10.8.
Dolní Sasko 4.7. – 14.8.
Severní Porýní-Vestfálsko 15.7. – 27.8.
Porýní-Falc 1.7. – 9.8.
Sársko 1.7. – 9.8.
Sasko 8.7. – 16.8.
Sasko-Anhaltsko 4.7. – 14.8.
Šlesvicko-Holštýnsko 1.7. – 10.8.
Duryňsko 8.7. – 17.8.

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023