Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2021

Níže uvádíme přehled letních školních prázdnin v Německu v roce 2021.

Pokud Vás zajímají letní prázdniny v Německu v roce 2020, najdete je zde: Letní prázdniny v Německu v roce 2020

Spolková země Termín letních školních prázdnin v roce 2021
Bádensko-Württembersko 29.7. – 11.9.
Bavorsko 30.7. – 13.9.
Berlín 24.6. – 6.8.
Braniborsko 24.6. – 7.8.
Brémy 22.7. – 1.9.
Hamburg 24.6. – 4.8.
Hesensko 19.7. – 27.8.
Meklembursko-Pomořany 21.6. – 31.7.
Dolní Sasko 22.7. – 1.9.
Severní Porýní-Vestfálsko 5.7. – 17.8.
Porýní-Falc 19.7. – 27.8.
Sársko 19.7. – 27.8.
Sasko 26.7. – 3.9.
Sasko-Anhaltsko 22.7. – 1.9.
Šlesvicko-Holštýnsko 21.6. – 31.7.
Duryňsko 26.7. – 4.9.

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023