Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2022

Níže uvádíme přehled letních školních prázdnin v Německu v roce 2022.

Spolková země Termín letních školních prázdnin v roce 2022
Bádensko-Württembersko 28.7. – 10.9.
Bavorsko 1.8. – 12.9.
Berlín 7.7. – 19.8.
Braniborsko 7.7. – 20.8.
Brémy 14.7. – 24.8.
Hamburg 7.7. – 17.8.
Hesensko 25.7. – 2.9.
Meklembursko-Pomořany 4.7. – 13.8.
Dolní Sasko 14.7. – 24.8.
Severní Porýní-Vestfálsko 27.6. – 9.8.
Porýní-Falc 25.7. – 2.9.
Sársko 25.7. – 2.9.
Sasko 18.7. – 26.8.
Sasko-Anhaltsko 14.7. – 24.8.
Šlesvicko-Holštýnsko 4.7. – 13.8.
Duryňsko 18.7. – 27.8.

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023