Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2023

Níže uvádíme přehled letních školních prázdnin v Německu v roce 2023.

Spolková země Termín letních školních prázdnin v roce 2023
Bádensko-Württembersko 27.7. – 9.9.
Bavorsko 31.7. – 11.9.
Berlín 13.7. – 25.8.
Braniborsko 13.7. – 26.8.
Brémy 6.7. – 16.8.
Hamburg 13.7. – 23.8.
Hesensko 24.7. – 1.9.
Meklembursko-Pomořany 17.7. – 26.8.
Dolní Sasko 6.7. – 16.8.
Severní Porýní-Vestfálsko 22.6. – 4.8.
Porýní-Falc 24.7. – 1.9.
Sársko 24.7. – 1.9.
Sasko 10.7. – 18.8.
Sasko-Anhaltsko 6.7. – 16.8.
Šlesvicko-Holštýnsko 17.7. – 26.8.
Duryňsko 10.7. – 19.8.

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023