Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Užitečné odkazy v EU

Daně a cla v EU

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_de.htm

Ověřování plátců DPH v EU

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=cs

Zastoupení EK v ČR

http://ec.europa.eu/czech-republic/home_cs

Zastúpenie EK v SR

http://www.europa.sk

SOLVIT – řešení problémů na vnitřním trhu EU

http://ec.europa.eu/solvit/index_cs.htm

Právní portál EU

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

EURES – evropský portál pracovní mobility

https://ec.europa.eu/eures/public/cs/homepage

Hlavní portál EU

http://europa.eu

 

Datum publikování: Datum poslední editace: 29.11.2021