Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

2005: deficit 3,3% ?

Podľa informácií, ktoré získal nemecký denník Süddeutsche Zeitung, sa na budúci rok nepodarí udržať tohtoročné 2-percentné tempo rastu HDP. Rozvoj nemeckej ekonomiky na budúci rok bude závisieť len na exporte. Vo vláde sa pripúšťa maximálny rast nemeckého HDP v roku 2005 maximálne 1,8 %. Deficit v hospodárení nemeckého spolku, spolkových krajín, miest a obcí by mal byť podľa prognózy Medzinárodného menového fondu 3,3 %. (říjen 04)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017