Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Ani Německo se v budoucnu pravděpodobně nevyhne demografické stagnaci

Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu vydal předpověď demografického vývoje Německa do roku 2030. Podle ní čeká Německo oproti roku 2008 pokles počtu obyvatel o 5 milionů (5,7%) na celkem 77 milionů.

Spolu s poklesem počtu obyvatel dojde k razantní proměně jeho věkové struktury.

Vymírání německého obyvatelstva je nejzřetelněji vidět na věkové skupině dětí a mladistvých do 20 let. V roce 2030 se očekává, že bude tato skupina v Německu o 17% menší, místo 15,6 milionu má čítat pouhých 12,9 milionu. Spolu s tím má dojít k poklesu počtu výdělečně činných osob mezi 20 a 65 lety o 15% (resp. 7,5 milionu) a k nárůstu věkové skupiny lidí starších 65 let o třetinu (z 16,7 milionu v roce 2008 na 22,3 milionu v roce 2030).

Nastíněný vývoj má být odlišný v jednotlivých spolkových zemích, které se odlišují jak v úrovni porodnosti, tak v úrovni úmrtnosti. Uvnitř Německa totiž existuje dlouhodobá migrace obyvatel směrem do jižního Německa a do velkých měst. Tato migrace sice bude mírnit snižování počtu obyvatel v cílových oblastech, bude nicméně zároveň prohlubovat již tak silný demografický propad v oblastech původu, tedy především ve spolkových zemích bývalého východního Německa, kde se očekává propad počtu obyvatel ve srovnání s dneškem o 15%. Demografická předpověď Spolkového statistického úřadu zahrnuje i hlavní trendy ve vývoji velikosti a počtu německých domácností. Německé domácnosti se od začátku statistického sledování v 50. letech minulého století neustále zmenšují. Zvláštností je, že již více než 30 let tvoří největší skupinu jednočlenné domácnosti, jejichž podíl i nadále roste. Roste i počet dvoučlenných domácností. Naopak počet tří- a vícečlenných domácností trvale klesá.

Příčiny tohoto vývoje jsou různorodé. Na jedné straně je velikost domácností ovlivněna demografickými faktory, jako např. snižování porodnosti a prodlužování délky dožití. Menší počet dětí i rostoucí počet seniorů v jedno- až dvoučlenných domácnostech průměrnou velikost domácností snižují. Na druhé straně se prodlužuje doba vzdělávání a zvyšuje se počet vysokoškolských absolventů, což ovlivňuje vstup do manželství a zakládání rodin. Následkem toho žijí mladí lidé déle u rodičů a více mladých lidí žije v jedno- a dvoučlenných domácnostech. V letech 1991 až 2009 došlo v této oblasti k zásadním změnám: počet uzavřených manželství klesl o 17%, zatímco počet rozvodů vzrostl o 36%. Němečtí muži uzavírají manželství průměrně ve věku 33,1 let (v roce 1991 to bylo 28,5 let) a německé ženy v 30,2 letech (namísto 26,1 let v roce 1991).

V roce 2009 činil počet domácností v Německu 40,2 milionů, což ve srovnání s rokem 1991 odpovídá nárůstu o 14%. I přes předpovídaný pokles německého obyvatelstva o cca 6% se vlivem změn ve společnosti očekává, že počet německých domácností vzroste do roku 2030 o 2% na celkem 41 milionů.

Struktura německých domácností by v roce 2030 pak měla vypadat následovně: – jednočlenné: 17,8 milionu (v roce 2009 16 milionů) – dvoučlenné: 15,5 milionu (v roce 2009 13,7 milionu) – tříčlenné: 3,8 milionu (v roce 2009 5,1 milionu) – čtyř- a vícečlenné: 3,9 milionu (v roce 2009 5,3 milionu)

Zdroj: Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017