Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Balíček opatření na podporu německé ekonomiky I

Německá spolková vláda přijala 5.listopadu 2008 balíček opatření na podporu německé ekonomiky v době světové finanční krize, který má celkovými prostředky ve výši 50 miliard eur podpořit investice a zakázky podniků, soukromé domácnosti a obce i města. Nad rámec tohoto balíčku Spolková vláda dále přijala opatření k zajištění financování a likvidity německých podniků v celkovém objemu 20 miliard eur.

Balíček opatření na podporu německé ekonomiky I (nazývaný též Konjunkturální balíček) obsahuje následující opatření:

 • Navýšení prostředků určených pro energetickou sanaci budou a podporu energeticky úsporných staveb
 • Domácnosti si budou moci až do výše 20% odečíst ze základu daně z příjmu účty za řemeslnické služby do výše 6.000 euro
 • Zavedení speciálních odpisů pro malé a střední podniky
 • Navýšení celkového rozpočtu KfW (Německé rozvojové banky) o 15 miliard euro
 • Navýšení prostředků pro infrastrukturní programy KfW (Německé rozvojové banky) pro obce a města.
 • Zavedení degresivních odpisů movitých věcí a výrobních zařízení používaných k podnikání ve výši 25%
 • Navýšení počtu pracovníků úřadů práce o 1.000 pracovníků
 • Osvobození nově pořízených osobních automobilů od silniční daně na dva roky
 • Prodloužení doby podpory v nezaměstnanosti u krátkodobě nezaměstnaných
 • Zvýšení výdajů na podporu regionálních ekonomických struktur
 • Zrychlení investic do dopravní infrastruktury
 • Rozšíření zvláštního programu pro zvyšování kvalifikace starších pracovníků
 • Rozšíření podpory investic

Opatření v rámci Balíčku opatření na podporu německé ekonomiky I mají být realizována v průběhu let 2009 a 2010.

(6.3.2009 – zdroj – http://www.bundesregierung.de )

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.