Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Bavorsko uvolňuje pro letošní rok zákaz kouření ve velkých festivalových stanech

Po dvou měsících, kdy ve všech spolkových zemích vstoupil v platnost zákaz kouření, nastoupila bavorská vláda cestu k jeho uvolnění. Kabinet se 11.3. rozhodl kouření povolit ve velkých stanech na pivních a dalších festivalech v Bavorsku. Tato výjimka ze zákazu kouření má však platit pouze do konce tohoto roku a musí být ještě odsouhlasena zemským sněmem. Od 1.ledna 2009 by pak měl platit zákaz kouření plošně i ve festivalových stanech. Výjimku ze zákazu si v souladu se současnou úpravou i po tomto datu zachovají uzavřené společnosti, tj. kuřácké kluby. (10.4.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.