Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Evropští topmanažeři chválí německou ekonomiku

Německá ekonomika dostává od manažerů dobré hodnocení. Německo se podle úsudku evropských manažerů umístilo zcela vpředu. Jak ukázal průzkum mínění mezi špičkovými manažery šesti národností, pořádaný deníkem Handelsblatt, nachází se v oblasti konkurenceschopnosti Německo společně se Švýcarskem na předním místě. V celosvětovém srovnání považují evropští odborníci za konkurenceschopnější pouze Čínu. Více než polovina (59%) všech 1200 dotazovaných špičkových manažerů v anketě Handelsblattu a poradenské firmy Droege & Comp považuje konkurenceschopnost Německa za velmi dobrou nebo dobrou a dává Spolkové republice stejně jako Švýcarsku na stupnici od jedničky do pětky průměrné hodnocení 2,3 bodu. V roce 2003 by bývalo padlo těchto pozitivních ohodnocení pouze 13%. Od té doby stoupal respekt v očích manažerů rok co rok až o výše než jeden bod, napsal Handelsblatt (29.01.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.