Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Evropští topmanažeři chválí německou ekonomiku

Německá ekonomika dostává od manažerů dobré hodnocení. Německo se podle úsudku evropských manažerů umístilo zcela vpředu. Jak ukázal průzkum mínění mezi špičkovými manažery šesti národností, pořádaný deníkem Handelsblatt, nachází se v oblasti konkurenceschopnosti Německo společně se Švýcarskem na předním místě. V celosvětovém srovnání považují evropští odborníci za konkurenceschopnější pouze Čínu. Více než polovina (59%) všech 1200 dotazovaných špičkových manažerů v anketě Handelsblattu a poradenské firmy Droege & Comp považuje konkurenceschopnost Německa za velmi dobrou nebo dobrou a dává Spolkové republice stejně jako Švýcarsku na stupnici od jedničky do pětky průměrné hodnocení 2,3 bodu. V roce 2003 by bývalo padlo těchto pozitivních ohodnocení pouze 13%. Od té doby stoupal respekt v očích manažerů rok co rok až o výše než jeden bod, napsal Handelsblatt (29.01.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017