Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

J. Hladík: Německý trh: Složitější, náročný, pootevřený

Dvakrát ve své historii se Evropská unie rozšiřovala o země s citelně nižší hospodářskou úrovní – v roce 1981 to bylo Řecko, v roce 1986 se novými členy staly Španělsko a Portugalsko. Tenkrát bylo Německo menší a dynamické, dnes je větší a stagnující.

Sjednocení Německa před třinácti lety mělo dva závažné důsledky: Integrace bývalého východního Německa překryla dočasně nutnost strukturálních reforem německé společnosti. Za druhé – sjednocení provázely gigantické finanční transfery na východ, zhruba 75 miliard Euro ročně. Bilance po třinácti letech je negativní. Naléhavé strukturální reformy se začínají uskutečňovat teprve nyní a finanční transfery existují nadále, aniž by přinesly to, co bylo jejich smyslem, tj. vybudování moderní, nesubvencované hospodářské základny v nových spolkových zemích.

Před několika desetiletími bylo německé národní hospodářství schopno poskytnou dobře placené pracovní příležitosti nově příchozím, práci hledajícím občanům z chudších států Evropské unie a navíc zemí, která prostřednictvím svého průmyslu pracovní příležitosti i vyvážela. Německý průmysl směřuje samozřejmě do zahraničí i dnes, ale motivy se změnily. V sedmdesátých a osmdesátých letech to byla spíše otázka rozšíření kapacit, nyní je to v první řadě otázka nákladů, ne zřídka otázka přežití. V současném Německu chybí práce pro čtyři miliony vlastních obyvatel.

Německo je, ponecháme-li stranou vazby pobaltských republik na Skandinávii a Maltu s Kyprem, novým členským zemím Evropské unie nejbližší. Geograficky, kulturně i jazykově. Je proto zcela přirozené, že se nachází v popředí zájmu těchto zemí. Pro české podniky to v porovnání s devadesátými léty znamená tvrdší konkurenční prostředí – náskok, který tenkrát měly před svými konkurenty díky lepší výchozí pozici jako byla ukončená privatizace či o něco lépe fungující legislativa, postupně mizí.

O úspěchu na zahraničním trhu, tedy i německém, rozhodují v zásadě dva body: Kvalita podniku a celkový rámec, který podnikatelské sféře vytváří vlastní země a to doma i v zahraničí.

Téměř bez šancí je už dnes tuctová výroba průměrné kvality, kterou prakticky může nabídnout každý. V tomto segmentu budou české podniky dříve nebo později vytlačeny lacinější konkurencí. Na německý trh se dostanou a na něm se udrží pouze podniky, odlišující se pozitivně od konkurence. Pro české podniky mluví individuální vynalézavost jejich pracovníků, proti nim téměř neexistující podniková výzkumná a vývojová báze, pár velkých podniků vyjímaje. Neméně důležité je zprostředkovat aktérům na trhu vlastní přednosti. Sebelepší výrobek se neprosadí, když se o něm nikdo nedozví. V tomto směru mají české podniky na německém trhu značné deficity. Bez autentického zastoupení, marketingu a servisu zákazníka stěží dosáhnou.

Mít úspěch na německém trhu z vlastních sil zůstane vyhrazeno několika málo velkým podnikům. Malé a střední firmy se nacházejí ve složitější situaci. Německý trh se pro ně na jedné straně otvírá, na druhé straně ale přesahuje možnosti řady firem, aby překonaly bariéru přechodných opatření, živnostenských registrací a dalších administrativních a právních ustanovení. Zde je zapotřebí účinná podpora. Poskytnout ji může stát v kombinaci s hospodářskými organizacemi a privátními iniciativami. Včasná, tj. okamžitá řešení by znamenala pro české firmy v Německu konkurenční výhody oproti zemím, které jsou v tomto bodě méně kreativní

Český stát má možnost zvýšit konkurenceschopnost svých firem na německém trhu i jinými cestami. Jednou z nich je dopravní infrastruktura. V současné době spojuje Českou republiku a Německo jediná, s malou výjimkou průběžná dálnice, která navíc, ne českou vinou, pár kilometrů za hranicemi na německém území končí. Železniční spojení z Prahy směrem na západní a severní hranici se uskutečňuje rychlostí kolem 60 km/h. Budoucnost říční dopravy po Labi je doprovázena četnými otazníky. Nevyhovující dopravní komunikace znamenají časové ztráty, přednosti bezprostředního sousedství s Německem se tím vytrácí.

Nezanedbatelný prostor je i v politických bilaterálních vztazích. Německo váže, jak známo, zrušení restriktivních přechodným opatření, která platí pro volný pohyb osob, ve skutečnosti ale omezují i nadnárodní poskytování služeb, na situaci na německém pracovním trhu. Kritériem je přitom zřejmě celková situace na trhu práce bez přihlédnutí k rozdílným migračním potenciálům v jednotlivých nových členských zemích. Dosáhnout změny v tomto bodě, tj. přesvědčit německou stranu o tom, že z České republiky žádná masová migrace nehrozí s cílem zrušit ochranná opatření by českým malým a středním firmám jejich působení v Německu značně ulehčilo. Na rozdíl od aktuální právní konstelace by si pak například český varhaník, který pojede do bavorského kostela montovat vlastní varhany, mohl sebou vzít českého zedníka, který by varhany zakotvil a jeho ženu, která by po nich, rovněž legálně, uklidila. Určitě i ke spokojenosti německého zákazníka.

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017