Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Němci upravili pravidla trhu práce pro cizince

Nová pravidla otevírají dveře vzdělaným a schopným cizincům ze zemí, které stojí vně EU. Kvalifikovaní cizinci již nebudou potřebovat jednorázová pracovní povolení, takzvané zelené karty. Cizinec, který získá stálou práci, má také nárok na udělení povolení k trvalému pobytu. Zákon umožní přivést do Německa nejkvalifikovanější zahraniční pracovníky, prošel i požadavek vysokých škol, aby zde mohli po skončení studia zůstat nadaní zahraniční studenti. Právní norma zmiňuje i postavení občanů z nových členských zemí unie. Pracovní trh se jim sice neotevřel, mají ale například přednost před občany třetích zemí (červenec 2004)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

29.3.2022

Cestování do Německa od 3.3.2022

Od 3.3.2022 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa. Česká republika není považována za rizikovou zemi, proto pro vstupy do Německa z ČR platí nejmírnější restrikce. Není tedy třeba vyplňovat příjezdový formulář.

15.2.2022

Vybrané změny v Německu od roku 2022

K 1.1.2022 došlo v Německu jako každý rok k celé řadě změn v oblasti legislativy a daní. Níže vybíráme nejdůležitější z nich, které se mohou týkat i podnikání českých firem v Německu.

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.