Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Nejdůležitější změny v daních a poplatcích v Německu pro rok 2013

I Německo čeká od letošního roku celá řada změn v oblasti daní, pojištění, odvodů a poplatků. Německé daňové právo se mírně zjednoduší a zpřehlední. Níže naleznete přehled nejdůležitějších změn.

Paušální cestovné Při služebních cestách mimo stálé pracoviště si mohou zaměstnanci častěji než doposud odečíst z daňového základu paušální cestovné ve výši 0,3 EUR/km. Při jízdách z bydliště na pracoviště je jako doposud možné odečíst pouze jednu cestu. Na rozdíl od minulosti nyní bude platit pouze jedno místo trvalého pracoviště, což zjednoduší určování délky služebních cest a bude v důsledku pro daňového poplatníka výhodnější.

Dvojité vedení domácnosti Kdo musí z pracovních důvodů vést druhou domácnost, může si ze základu daně odečíst s určitými omezeními nájemné. Zatímco doposud akceptovaly finanční úřady nájemné za byty do 60 m2 v rámci místně obvyklého nájemného, bude od letoška tato praxe zjednodušena tak, že akceptováno bude měsíční nájemné do výše 1.000 EUR bez ohledu na velikost bytu a výši místně obvyklého nájemného.

Cestovné a stravné Nová úprava platí i pro služební cesty. Doposud platily tři paušály podle délky služební cesty, od roku 2013 jsou zredukovány na dva: v případě délky služební cesty 8 až 24 hodin je možné ze základu daně odečíst 12 EUR, při délce 24 hodin plus přenocování pak 24 EUR.

Zkrácené pracovní úvazky Hranice pro výši nezdanitelného příjmu ze zkrácených pracovních úvazků, tzv. Mini-Jobs, se zvyšuje z dosavadních 400 EUR měsíčně na 450 EUR.

U tzv. Midi-Jobs se hranice posunuje z 800 EUR měsíčně na 850 EUR.

Daňové úniky Od Nového roku si finanční úřady zemí EU budou automaticky vyměňovat ještě více informací, než doposud. Německá daňová správa tak z ostatních států EU obdrží nově i informace o důchodech, příjmech z nájmů nebo úrocích z životního pojištění, které němečtí poplatníci pobírají ze zahraničí.

Elektromobily Osvobození elektromobilů od silniční daně se prodlužuje z pěti na deset let. Nová úprava platí pro vozidla s čistě elektrickým pohonem nebo palivovými články uvedená do provozu mezi 18.5.2011 a 31.12.2015.

Elektronická daňová mzdová karta Od letošního roku začnou německé finanční úřady poskytovat zaměstnavatelům data o jejich zaměstnancích elektronicky. Za správný výpočet daně ze mzdy budou zodpovídat zaměstnavatelé.

Zvýšení zdanění důchodů Němci odcházející v průběhu roku 2013 do důchodu budou muset zdanit větší část jejich důchodu než doposud. Pokud nebudou mít kromě důchodu žádné další příjmy, bude pro ně platit nezdanitelná částka důchodu ve výši 1260 EUR měsíčně.

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017