Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

P.Král, B. Molnár: Zkušenosti s naší německou doménou

Další doménový příběh, tentokrát mezinárodní

Dovolujeme si seznámit české uživatele internetu, zejména provozovatele webových stránek, s naší zkušeností se zahraniční doménou. Pokusíme se také naznačit možnosti, jak získat zpět v zahraničí zcizenou doménu a jak takovým zkušenostem do budoucna předcházet.

Úvodem

Naše společnost WebTrade CZ s.r.o. provozuje od konce roku 2000 internetový portál www.exportdosrn.cz , který přináší informace o právním a podnikatelském prostředí v Německu a současně na něm nabízíme své exportní služby pro české podnikatele. Jedná se o svým způsobem ojedinělý soukromý proexportní projekt na českém internetu. Od roku 2002 jsme začali provozovat i německou verzi tohoto portálu, jejímž smyslem bylo především získávat německé zájemce o zboží a služby z ČR, případně o vzájemnou spolupráci. Od léta 2003 fungovala německá verze pod vlastní doménou www.tschechien-wirtschaft.de . Německá doména umožnila výrazné zvýšení návštěvnosti, nárůst získávaných poptávek a nabídek od německých firem, zviditelnění služeb naší společnosti i v Německu atd. Odkazy na tuto doménu uváděly na svých portálech mnohé německé podnikatelské instituce jako hospodářské komory, řemeslnická a další profesní sdružení, polovládní instituce na podporu zahraničního obchodu a podobně. Na německé verzi se prezentovaly i nabídky českých firem a to dílem zdarma, dílem za úplatu. Zhruba v polovině ledna 2005 však portál pod doménou www.tschechien-wirtschaft.de přestal fungovat a zřejmě ještě tentýž den si tuto jakoby volnou doménu zaregistrovala jedna německá firma.

Co se asi stalo

Doménu www.tschechien-wirtschaft.de jsme si zaregistrovali u společnosti P.E.S. Consulting s.r.o. a řádně jí uhradili na období od července 2003 do července 2005. Díky naší spolupráci s německou internetovou společností dw2000 jsme velmi rychle zjistili, že majitelem naší domény se stala německá společnost OS3.COM. Její jednatel se ale s námi o této záležitosti odmítl bavit s tím, že doména byla volná a oni ji získali zcela regulérně.

Na centrále německé společnosti DENIC (obdoba českého NIC.CZ) nám sdělili, že u nich zastupovala naší doménu společnost Host Net Medien z Brém. Jejich zástupce následně uvedl, že příkaz k výmazu naší společnosti jako majitele domény www.tschechien-wirtschaft.de obdrželi od jakéhosi pana Rakowskeho.

Z dalších dotazů na nejrůznější společnosti a instituce a z následného stanoviska firmy P.E.S. jsme zjistili, že P.E.S. předával pokyny k registraci domén v SRN panu Počovi z firmy SECUNET, která byla také technickým správcem naší domény. Podle jeho vyjádření se SECUNET domníval, že registrátorem naší domény byl Globe Internet a ten jim na dotaz přirozeně sdělil, že jsme doménu nezaplatili a že o ní nemají zájem. Spojitost mezi SECUNETem a panem Rakowskym se nám nepodařilo objasnit.

Ze změti výše uvedených informací nejsme samozřejmě schopni přesně zjistit, co se vlastně stalo, kdo, proč a s jakými úmysly nám doménu zcizil. Současně bylo zřejmé, že snažit se získat doménu zpět prostřednictvím registrátora a na něj napojených firem nemělo žádnou šanci na úspěch a že hlavní pochybení bylo zřejmě na straně firmy SECUNET (pana Poče).

Jak jsme získali doménu zpět

Protože spolupracujeme dlouhodobě s německou advokátní kanceláří Wohlfart, Dr. Gutman, Pitterle ze Stutgartu, začali jsme souběžně přijímat právní opatření vedoucí k získání domény zpět od jejího nového nabyvatele. Na první výzvu od německých advokátů, tehdy ještě řádně nezdůvodněnou, argumentovala firma OS3.COM stejně jako nám – doména byla volná a oni jí získali v dobré víře.

Abychom zabránili dalšímu obchodování s naší doménou a tedy její definitivní ztrátě, kontaktoval německý advokát R. Pitterle společnost DENIC a díky dokladu o úhradě registrace domény až do léta 2005 dosáhl toho, že doména byla do doby vyřešení našeho nároku pro další obchodování zablokována. Tím jsme si zajistili čas potřebný pro získání dalších informací a zdůvodnění nového požadavku na vrácení domény.

Hlavním problémem bylo prokázat, že na doménu s tak obecným názvem (české hospodářství) může mít nárok právě naše společnost, že naše společnost byla první, kdo si doménu zaregistroval a aktivně používal a že právě ona je od té doby s názvem domény spojována. To se nám podařilo nejen pomocí našich propagačních materiálů v němčině, ale i zprávami z německého tisku, které o našich aktivitách v SRN informovaly a doklady o tom, že jsme na portálu prezentovali nabídky a poptávky českých firem. Důležité samozřejmě bylo i to, že portály provozované na doménách www.exportdosrn.cz a www.tschechien-wirtschaft.de byly navzájem propojeny.

Druhé, zdůvodněné a důkazy doložené výzvě německého advokáta k uvolnění domény již firma OS3.COM vyhověla. Alternativou jí byl soudní spor, kterého se však firma OS3.COM, vzhledem k německé právní úpravě a praxi v oblasti doménových jmen, důvodně obávala. Naše společnost tak má doménu www.tschechien-wirtschaft.de od 11.2. opět ve svém držení (o právních aspektech tohoto problému v SRN připravujeme zvláštní text).

Naše závěry

Kdybychom nevyužili okamžitě služeb německých advokátů, jistě by nám ztráta domény způsobila škody daleko větší, než tomu je nyní. Její návštěvnost samozřejmě výrazně poklesla, ztratili jsme přední pozice na německých vyhledávačích, ztratili jsme pravidelné návštěvníky, zcela se zastavil přísun poptávek a nabídek ze SRN atd. S firmou P.E.S. jsme se následně dohodli na oboustranně přijatelném řešení uvedené situace.

V současnosti jsme si doménu www-tschechien-wirtschaft.de zaregistrovali nově již prostřednictvím německé společnosti dw2000, bez jakýchkoliv možných dalších mezičlánků mezi ní a DENICem..

Praha, duben 2005 Petr Král, Bohumír Molnár jednatelé společnosti WebTrade CZ s.r.o.

Autor: Datum poslední editace: 23.5.2017

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.