Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Počet bankrotů německých firem se zvýšil i v roce 2000

Od počátku devadesátých let stoupal každoročně počet německých bankrotujících firem a to až do roku 1998, kdy jich bylo 27.800. V roce 1999 se tento počet snížil o 400 firem, ale v roce 2000 opět dosáhl rekordu v počtu 28.000 firem. Odborníci však upozorňují, že svoji roli zde sehrál nový zákon o insolvenci, který umožňuje německým firmám zahájit tzv. insolvenční řízení ještě v době, kdy mají možnost firmu zachránit, většinou částečným vyrovnáním s věřiteli, vstupem nového investora atd. Potvrzuje to skutečnost, že pouze u 15.200 firem bylo v loňském roce tzv. řádné insolvenční řízení pro nedostatek majetku zamítnuto, což je zhruba o 5.000 méně, než tomu bylo v roce 1998. Ostatní firmy mají šanci na záchranu. I tak jdou ale ztráty věřitelů opět do desítek miliard DEM. (únor 2001)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017