Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Reforma GmbH v Německu schválena

Založení GmbH (české obdoby společnosti s ručením omezením) v Německu by mělo být v budoucnosti rychlejší, jednodušší a méně administrativně i finančně náročné. Spolkový sněm totiž schválil dlouho očekávanou reformu GmbH. V platnost by měla vstoupit začátkem listopadu tohoto roku. Nově zaváděná úprava by měla napomoci zejména začínajícím podnikatelům. Místo stávající GmbH s minimální výší základního kapitálu 25.000 EUR jim totiž umožní zakládat tzv. podnikatelskou společnost- Unternehmergesellschaft (UG) s omezeným ručením a flexibilní výší základního kapitálu. UG bude moci být založena s minimálním základním kapitálem ve výši pouhého 1 eura. Pokud UG nebudou zakládat více než 3 společníci, postačí místo stanov, společenských smluv a dalších dokumentů zjednodušený zakládací protokol ověřený notářem, což značně sníží náklady na založení. Podle jednatele IHK-Mnichov Petera Driessena byla modernizace německého práva v oblasti zakládání společností nutná s ohledem na zachování mezinárodní konkurenceschopnosti Německa. (17.9.2008 – zdroj: Newsletter IHK München ze dne 16.9.2008)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

29.4.2021

Německý trh práce zaznamenává zotavení

Německý trh práce je na nejlepší cestě zotavit se z dopadů pandemie koronaviru. Uzavření gastronomických provozů a maloobchodu zatím nevedlo ke znatelnému propouštění. V březnu 2021 dokonce poklesl počet nezaměstnaných o 80.000 na celkem 2,8 milionu. 

17.3.2021

Německá průmyslová výroba zaznamenala v lednu po delší době pokles

Potom, co Německo v roce 2020 zaznamenalo propad ekonomiky o 5%, nezačal ani rok 2021 příliš šťastně. Podle aktuální zprávy Spolkového ministerstva pro hospodářství a energii totiž v lednu 2021 poklesla průmyslová výroba v Německu o 0,5%, což je první pokles od loňského dubna.