Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Regensburg 8. ekonomicky nejatraktivnějším regionem v EU

Podle studie poradenské společnosti Contor objednané německým měsíčníkem Manager Magazin má Německo silné zastoupení v žebříčku hospodářsky nejatraktivnějších regionů celé EU. Mezi 25 neatraktivnějšími lokalitami figuruje hned 13 německých zástupců. V první desítce se jich umístilo pět. Za prvním Lucemburkem figuruje na druhém místě okolí Mnichova následované na třetím místě Ingolstadtem a na čtvrtém místě Varšavou. Pátá příčka patří městu Mnichov, šestá lotyšské Pierize a sedmá francouzskému Hauts-de-Seine. Dalšími německými zástupci jsou na osmém místě Regensburg a na devátém Starnberg. Pro srovnání: Bratislavský kraj se umístil na 22. a Hlavní město Praha až na 68. příčce.

Osmá příčka města Regensburg potvrzuje jeho význam jako ideální brány na německý trh pro české podnikatele. Význam Regensburgu je umocněn kromě všeobecně silné ekonomické gravitace Bavorska i blízkostí druhého Mnichova a třetího Ingolstadtu. Mimořádné výhody Regensburgu pro zahájení aktivit na německém trhu si také uvědomuje stále rostoucí počet klientů projektu Czech Business Center Regensburg provozovaného společnostmi WebTrade CZ s.r.o. a Business Center Regensburg GmbH. Při zakládání firem a zastoupení těží čeští podnikatelé vedle silné ekonomické atraktivity Regensburgu i z jeho výborné dopravní dostupnosti (cesta z Prahy po dálnici D5 trvá 3 hodiny) a dlouholeté tradice a náklonnosti místní veřejné správy i samosprávy ke spolupráci Českem.

Autor: Datum poslední editace: 23.5.2017

Další články

29.3.2022

Cestování do Německa od 3.3.2022

Od 3.3.2022 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa. Česká republika není považována za rizikovou zemi, proto pro vstupy do Německa z ČR platí nejmírnější restrikce. Není tedy třeba vyplňovat příjezdový formulář.

15.2.2022

Vybrané změny v Německu od roku 2022

K 1.1.2022 došlo v Německu jako každý rok k celé řadě změn v oblasti legislativy a daní. Níže vybíráme nejdůležitější z nich, které se mohou týkat i podnikání českých firem v Německu.

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.