Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Spolkový sněm schválil první balíček opatření na ochranu klimatu

Po týdnech dohadů dal Německý spolkový sněm zelenou prvnímu balíčku opatření na ochranu klimatu. Sněm se svou většinou vyslovil pro více elektrického proudu a tepla z obnovitelných zdrojů. Balíček opatření musí ještě schválit Spolková rada. Podíl ekologického proudu a tepla na celkové spotřebě se má do roku 2020 zvýšit až na 30%. Především má být vyrobeno více elektřiny ve větrných elektrárnách. Naproti tomu podpora solární energie se má postupně snižovat. Podíl obnovitelných zdrojů používaných při vytápění se má zvýšit také u novostaveb. Na rovných 25% má pak do roku 2020 stoupnout podíl kombinovaného využití elektřiny a tepla (kombinované elektrárny). Spolkový ministr životního prostředí Sigmar Gabriel označil tyto cíle za mohutný krok kupředu na cestě ke změně v oblasti výroby energie. Německo podle něj již nyní z poloviny dosáhlo svého cíle snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 40%. Prostřednictvím právě schválených opatření by mělo být dosaženo snížení o dalších 10%. Ministr Gabriel připustil, že náklady na výrobu energie z obnovitelných zdrojů zpočátku porostou. (25.6.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.