Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Spotřeba energie v německých domácnostech od roku 1995 mírně klesla

Přímá spotřeba energií v německých domácnostech v letech 1995 až 2006 i přes silný nárůst cen zaznamenala jen nepatrný pokles, a to o 0,7 %. Přímá spotřeba energie se skládá ze spotřeby energií pro bydlení (otop, centrální vytápění a el.proud) a spotřeby pohonných hmot. Spotřeba energií pro topení zůstala téměř nezměněna a spotřeba pohonných hmot mírně klesla (o 3,7%). Vyplývá to ze včerejšího prohlášení předsedy Spolkového statistického úřadu Rodericha Egelera. Od roku 2000 se oproti předešlému období výrazně změnil vývoj spotřeby energií pro bydlení. Nejvýrazněji se to projevilo ve spotřebě energie pro vytápění, která tvoří téměř tři čtvrtiny celkové energetické spotřeby německých domácností. V letech 1995 až 2000 ještě spotřeba energie rostla, zatímco poté až do roku 2006 klesla o 11,2%. Příčinou tohoto významného snížení je efektivnější využití energie ve zdokonalené technice pro vytápění, kvalitnější tepelná izolace budou, ale i změněné chování německých domácností. Spotřeba pohonných hmot pro cesty osobním automobilem klesla v letech 1995 až 2006 o 1,4 miliardy litrů (o 3,7%). Snížila se zejména spotřeba benzínu (o 14,5%), protože mnoho řidičů přešlo na automobily s dieselovým motorem. Spotřeba nafty proto ve stejném období vzrostla o 70%. Podíl nafty na spotřebě pohonných hmot tak dosáhl v roce 2006 24,3% (v roce 2000 to bylo pouze 13,9%). Celkové snížení spotřeby pohonných hmot bylo způsobeno zejména snížením průměrné spotřeby vozidel. Kromě technických zdokonalení vozidel k tomu vedl i přechod na dieselové osobní automobily, které mají relativně nižší spotřebu. Pokles spotřeby naopak brzdil nárůst ujetých kilometrů a obecný trend směřující k motorům s vyšším objemem. Kromě přímé spotřeby energií v oblasti bydlení a individuální automobilové dopravy spotřebovávají domácnosti prostřednictvím poptávky po zboží a službách energii i nepřímo. Pro výrobu zboží a služeb pro německé domácnosti bylo v roce 2006 spotřebováno v Německu i v zahraničí odhadem 5,8 Exajoulu energie. To je zhruba 1,5násobek přímé spotřeby energií (3,9 Exajoulu). Oproti roku 1995 klesla nepřímá spotřeba domácností o 6,3%, zatímco výdaje na spotřebu domácností ve stejném období vzrostly (cenově očištěno) o 13%. To jasně dokazuje postupné odloučení růstu spotřeby výrobků od růstu spotřeby energií a efektivnější hospodaření s energiemi při výrobě spotřebního zboží. (7.11.2008 – zdroj: Zdroj: Spolkový statistický úřad).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

29.4.2021

Německý trh práce zaznamenává zotavení

Německý trh práce je na nejlepší cestě zotavit se z dopadů pandemie koronaviru. Uzavření gastronomických provozů a maloobchodu zatím nevedlo ke znatelnému propouštění. V březnu 2021 dokonce poklesl počet nezaměstnaných o 80.000 na celkem 2,8 milionu.