Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Spotřeba energie v německých domácnostech od roku 1995 mírně klesla

Přímá spotřeba energií v německých domácnostech v letech 1995 až 2006 i přes silný nárůst cen zaznamenala jen nepatrný pokles, a to o 0,7 %. Přímá spotřeba energie se skládá ze spotřeby energií pro bydlení (otop, centrální vytápění a el.proud) a spotřeby pohonných hmot. Spotřeba energií pro topení zůstala téměř nezměněna a spotřeba pohonných hmot mírně klesla (o 3,7%). Vyplývá to ze včerejšího prohlášení předsedy Spolkového statistického úřadu Rodericha Egelera. Od roku 2000 se oproti předešlému období výrazně změnil vývoj spotřeby energií pro bydlení. Nejvýrazněji se to projevilo ve spotřebě energie pro vytápění, která tvoří téměř tři čtvrtiny celkové energetické spotřeby německých domácností. V letech 1995 až 2000 ještě spotřeba energie rostla, zatímco poté až do roku 2006 klesla o 11,2%. Příčinou tohoto významného snížení je efektivnější využití energie ve zdokonalené technice pro vytápění, kvalitnější tepelná izolace budou, ale i změněné chování německých domácností. Spotřeba pohonných hmot pro cesty osobním automobilem klesla v letech 1995 až 2006 o 1,4 miliardy litrů (o 3,7%). Snížila se zejména spotřeba benzínu (o 14,5%), protože mnoho řidičů přešlo na automobily s dieselovým motorem. Spotřeba nafty proto ve stejném období vzrostla o 70%. Podíl nafty na spotřebě pohonných hmot tak dosáhl v roce 2006 24,3% (v roce 2000 to bylo pouze 13,9%). Celkové snížení spotřeby pohonných hmot bylo způsobeno zejména snížením průměrné spotřeby vozidel. Kromě technických zdokonalení vozidel k tomu vedl i přechod na dieselové osobní automobily, které mají relativně nižší spotřebu. Pokles spotřeby naopak brzdil nárůst ujetých kilometrů a obecný trend směřující k motorům s vyšším objemem. Kromě přímé spotřeby energií v oblasti bydlení a individuální automobilové dopravy spotřebovávají domácnosti prostřednictvím poptávky po zboží a službách energii i nepřímo. Pro výrobu zboží a služeb pro německé domácnosti bylo v roce 2006 spotřebováno v Německu i v zahraničí odhadem 5,8 Exajoulu energie. To je zhruba 1,5násobek přímé spotřeby energií (3,9 Exajoulu). Oproti roku 1995 klesla nepřímá spotřeba domácností o 6,3%, zatímco výdaje na spotřebu domácností ve stejném období vzrostly (cenově očištěno) o 13%. To jasně dokazuje postupné odloučení růstu spotřeby výrobků od růstu spotřeby energií a efektivnější hospodaření s energiemi při výrobě spotřebního zboží. (7.11.2008 – zdroj: Zdroj: Spolkový statistický úřad).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017