Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Vývoj německých mezd v krizovém roce 2009

Podle sdělení Spolkového statistického úřadu ve Wiesbadenu z 25.3.2010 klesly v Německu v roce 2009 reálné mzdy zaměstnanců pracujících na plný úvazek o 0,4%. Hrubé mzdy si udržely svou úroveň, reálné mzdy byly však negativně ovlivněny zvýšením spotřebitelských cen o 0,4%. Ještě v roce 2008 přitom vzrostly německé reálné mzdy o 0,4% (3% nárůst hrubých mezd, 2,6% nárůst spotřebitelských cen).

Absence růstu hrubých mezd byla způsobena především výpadkem mimořádných prémií a bonusů v odvětvích, která byla krizí nejvíce postižena. Prémie a bonusy se v průměru meziročně snížily o 6,2%. Obzvlášť silné výpadky odměn pocítili zaměstnanci bank a pojišťoven (pokles o 20%) a automobilového průmyslu (pokles o 15,4%). Průměrná základní hrubá mzda naproti tomu vzrostla o 1,2%.

Vývoj mezd v Německu byl v roce 2009 postižen hospodářskou krizí, která se projevila především rozšířeným využíváním zkrácené pracovní doby. Objem placené pracovní doby ve výrobních podnicích klesl ve srovnání s rokem 2008 o 3,8%. Obzvlášť silně byl postižen zpracovatelský průmysl, v němž klesla placená pracovní doba o 4,6% na průměrných 36,7 hodiny týdně. Následkem toho se snížila měsíční základní mzda o 2,5%. Výpadek příjmů byl částečně tlumen výplatou státní podpory pro pracující se zkrácenou pracovní dobou, která však není v této statistice zahrnuta. Hrubá hodinová mzda ve zpracovatelském průmyslu nebyla zkrácenou pracovní dobou ovlivněna a vzrostla o 2,1% na 19,82 EUR.

Zaměstnanec na plný úvazek a s nezkrácenou pracovní dobou si vydělal ve zpracovatelském průmyslu v roce 2009 v průměru 41.468 EUR hrubého. Nejvyšší průměrné hrubé mzdy (58.473) zaznamenalo bankovnictví a pojišťovnictví a zásobování energiemi (58.316 EUR). Nejnižší průměrné hrubé mzdy byly v pohostinství (23.636 EUR).

Z důvodu co nejpřesnějších výpočtů na relevantních skupinách zaměstnanců se výše uvedená data omezují na zaměstnance na plný úvazek a nezahrnují jiné skupiny zaměstnanců, např. částečné nebo zkrácené úvazky.

(26.3.2010, zdroj: Spolkový statistický úřad)

Autor: Datum poslední editace: 12.2.2017