Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Typy daní v Německu

Zde naleznete základní informace o hlavních typech daní v Německu. Rádi Vám nabídneme také služby německého daňového poradce (zejména konzultace účetních a daňových podmínek pro české podnikatele v Německu, registraci k placení daní v Německu a řešení daňových a účetních problémů v Německu včetně jednání s příslušnými německými úřady). Více informací naleznete zde.

Nejdůležitější právní normou upravující zdaňování českých subjektů v Německu je Smlouva o zamezení dvojího zdanění. Pro zdanění na území Německa jsou pak rozhodující příslušné daňové předpisy v Německu.

Daň z přidané hodnoty (Mehrwertsteuer)

Pro DPH platí v Německu v zásadě obdobné předpisy jako v ČR, protože celý systém DPH je v EU ve značné míře harmonizován.

Jsou stanoveny dvě sazby DPH, snížená ve výši 7 % a základní ve výši 19 % (v období od 1.7.2020 do 31.12.2020 platí snížená sazba ve výši 5% a základní ve výši 16%). Rozdělení zdanitelných plnění do těchto sazeb je v zásadě obdobné, jako v ČR. Placení DPH je v zásadě v prvním období po registraci vždy měsíční. V případě relativně nízkých obratů pak německý finanční úřad může rozhodnout o přechodu na čtvrtletní plátcovstí.

Při stanovení daňové povinnosti hraje rozhodující roli charakter zdanitelného plnění a místo plnění. Podle těchto kritérií se rozhoduje, kde bude služba zdaněna, zdali v Německu, v ČR, nebo v jiném státě. Předpisy jsou však v celé EU harmonizovány, proto je možné ve většině případů využít českého zákona o DPH. Hlavní oblasti, kde je německá úprava odlišná od české, jsou následující:

– konsignační sklady v Německu

– stavební služby poskytované na území Německa, je-li při jejich poskytování využíváno subdodavatelů

– mezinárodní přeprava osob (německý úsek cesty není osvobozen od DPH)

Další informace k DPH naleznete zde

Daně z příjmu

Systém zdanění příjmu je v Německu relativně komplikovaný, na druhou stranu ale v mnohém podobný České republice. Platí se běžně známé daně z příjmu fyzických a právnických osob, zvláštností je ale živnostenská daň a zejména solidární příplatek k daním.

Daň z příjmu právnických osob u kapitálových společností (Körperschaftsteuer) má jedinou lineární sazbu ve výši 15 %. Zisky právnických osob však dále podléhají živnostenské dani a solidárnímu příplatku k dani z příjmu (viz níže). Celkové daňové zatížení příjmu právnických osob dosahuje tedy téměř 30% (v závislosti na konkrétním místu sídla).

Daň z příjmu fyzických osob je konstruována jako klouzavě progresivní daň, sazby se pohybují od 14 % do 45 %. Sazba daně průběžně stoupá s každým dodatečným eurem příjmu. Výpočet daně je dále komplikován existencí šesti rozdílných daňových tříd závisejících na osobních charakteristikách poplatníka (např. rodinný stav, počet dětí apod.). Z těchto důvodů není možné provést obecnou kalkulaci zdanění příjmu a je vždy třeba v konkrétním případě vypočítat zdanění individuálně.

Církevní daň (Kirchensteuer)osobní příjmy dále podléhají církevní dani, která slouží k financování církví a náboženských organizací.

Solidární příplatek (Solidaritätszuschlag) se vybírá od sjednocení Německa ve výši 5,5 % ze sazby daně z příjmu.

Živnostenská daň (Gewerbesteuer) zdaňuje příjmy osob samostatně výdělečně činných, osobních i kapitálových společností. Výnos daně náleží jednotlivým obcím, které mají pravomoc rozhodovat o výši vybírané daně.

Silniční daň

Silniční daň je v Německu konstruována podobně jako v ČR. Základem pro výpočet daně je u osobních automobilů zdvihový objem motoru, u nákladních automobilů a návěsů jejich celková hmotnost. Jsou uplatňovány různé sazby daně v závislosti na ekologičnosti provozu, v souladu s příslušnými normami.

Spotřební daně

Při dovozu vybraných druhů zboží do Německa jsou vybírány spotřební daně. Jedná se o následující daně: Daň z ropných produktů, Daň z tabáku a tabákových výrobků, Daň z elektrického proudu, Daň z lihu a destilátů, Daň z piva, Daň ze šumivého vína, vína a jejich meziproduktů a Daň z kávy a z výrobků z kávy. Tyto daně jsou vybírány Spolkovou celní správou i při dovozu ze zemí, které jsou členy EU. Bez daně lze toto zboží dovážet jen v omezeném množství a pro osobní spotřebu. Více informací o těchto daních naleznete na stránkách Spolkové celní správy (www.zoll-d.de), kde najdete i konkrétní sazby a formuláře.

Datum publikování: Datum poslední editace: 5.3.2024