Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2018

Níže uvádíme přehled letních školních prázdnin v Německu v roce 2018.

Pokud Vás zajímají letní prázdniny v Německu v roce 2019, najdete je zde: Letní prázdniny v Německu v roce 2019

Spolková země Termín letních školních prázdnin v roce 2018
Bádensko-Württembersko 26.7. – 8.9.
Bavorsko 30.7. – 10.9.
Berlín 5.7. – 17.8.
Braniborsko 5.7. – 18.8.
Brémy 28.6. – 8.8.
Hamburg 5.7. – 15.8.
Hesensko 25.6. – 3.8.
Meklembursko-Pomořany 9.7. – 18.8.
Dolní Sasko 28.6. – 8.8.
Severní Porýní-Vestfálsko 16.7. – 28.8.
Porýní-Falc 25.6. – 3.8.
Sársko 25.6. – 3.8.
Sasko 2.7. – 10.8.
Sasko-Anhaltsko 28.6. – 8.8.
Šlesvicko-Holštýnsko 9.7. – 18.8.
Duryňsko 2.7. – 11.8.

Datum publikování: Datum poslední editace: 8.1.2023