Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Letní prázdniny v Německu v roce 2018

Spolková zeměTermín letních školních prázdnin v roce 2018
Bádensko-Württembersko26.7. – 8.9.
Bavorsko30.7. – 10.9.
Berlín5.7. – 17.8.
Braniborsko5.7. – 18.8.
Brémy28.6. – 8.8.
Hamburg5.7. – 15.8.
Hesensko25.6. – 3.8.
Meklembursko-Pomořany9.7. – 18.8.
Dolní Sasko28.6. – 8.8.
Severní Porýní-Vestfálsko16.7. – 28.8.
Porýní-Falc25.6. – 3.8.
Sársko25.6. – 3.8.
Sasko2.7. – 10.8.
Sasko-Anhaltsko28.6. – 8.8.
Šlesvicko-Holštýnsko9.7. – 18.8.
Duryňsko2.7. – 11.8.

Datum publikování: Datum poslední editace: 9.1.2018