Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Dopravní stavby v rámci sjednocení Německa mají být hotovy do roku 2017

Nejdůležitější dopravní projekty spojující bývalé Západní a Východní Německo mají být dokončeny do roku 2017. Tento časový horizont uvedl 27.8.2008 v Berlíně spolkový ministr dopravy Wolfgang Tiefensee. Dopravní projekty německého sjednocení byly zahájeny v roce 1991 a do konce roku 2007 bylo v jejich rámci prostavěno 27,4 miliardy eur, což je více než dvě třetiny celkové plánované investiční sumy. V průběhu září letošního roku bylo kompletně dokončeno 9 ze 17 stavebních projektů, např. 70 km dlouhá dálnice A73 z Lichtenfelsu v Bavorsku do Suhlu v Duryňsku. V železniční výstavbě je hlavní důraz kladen na spojení Berlína s Mnichovem vysokorychlostní tratí ICE (InterCity-Expres). Po vybudování trasy Berlín- Lipsko byla jízdní doba na této trase zkrácena o 75 minut. Úsek Lipsko/Halle- Erfurt má být podle slov ministra dopravy Tiefenseeho hotový do roku 2015 s celkovými odhadovanými náklady ve výši 2,68 miliardy eur. Dílčí úsek Ebesfeld- Erfurt má být pak uveden do provozu do konce roku 2017. Po dokončení tohoto spojení by jízdní doba expresu ICE z Berlína do Mnichova měla klesnout pod 4 hodiny. Dopad dopravních projektů sjednocení hodnotí ministr Tiefensee bezvýhradně pozitivně. Dálnice A20 Lübeck- Štětín podle něj významně podporuje cestovní ruch v Meklenbursku- Předních Pomořanech a solární průmysl v Sasku-Anhaltsku zase profituje z dálnice A9. Tato dálnice údajně sehrála důležitou roli i při rozhodování přepravní a logistické společnosti DHL, která na letiště Lipsko/Halle umístila svůj supermoderní evropský letecký nákladní terminál. (29.9.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR ze dne 26.9.2008).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.