Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Finanční krize omezuje německou spotřebu

Německý maloobchod hlásí pokles obratu. Německá domácí poptávka se tedy podle očekávání pod vlivem světové finanční krize začíná pomalu hroutit, nicméně pokles prodejů zatím není tak dramatický, jako tomu např. u obratů v průmyslu. Podle předběžných čísel Spolkového statistického úřadu ve Wiesbadenu se maloobchodní obrat v lednu v meziročním srovnání snížil nominálně o 1,2% a reálně o 1,3%. Relativně méně byly poklesem postiženy obchodní řetězce super- a hypermarketů a diskontů. Ve srovnání prosincem 2008 a po sezónním očistění pak obrat německého maloobchodu klesl nominálně o 0,5% a reálně o 0,6%. Nadprůměrný pokles ve výši nominálně 7,5% a reálně 8,2% vykázal v lednu internetový a zásilkový obchod. Za celý loňský rok však bez ohledu na začínající krizi zaznamenal růst ve výši nominálně 7,2% a reálně o 6,1%, což znamenalo největší přírůstek ze všech branží německého maloobchodu. Statistická data jasně ukazují, že černé hospodářské vyhlídky těžce poznamenávají spotřebu a ochotu utrácet německých domácností. A pro následující měsíce navíc neočekávají němečtí ekonomičtí experti žádné zlepšení, protože se citelně zhoršuje situace na trhu práce. Spotřebě domácností údajně ani příliš nepomáhají nižší ceny energií a daňové úlevy v rámci vládních balíčků na podporu ekonomiky. (6.3.2009 – zdroj: Zdroj: Spolkový statistický úřad).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.