Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Hlavní změny v Německu od 1.1.2020

Novinky v Německu od 1.1.2020

Připravili jsme pro Vás přehledné shrnutí nejdůležitějších administrativních, daňových a legislativních změn v Německu, které vstoupily v platnost 1.1.2020:

I. Změny v oblasti daní a účetnictví

 • Zvýšení paušálních částek cestovních náhrad pro cesty po Německu

Od 1.1.2020 dochází ke zvýšení paušálních částek cestovních náhrad u vnitroněmeckých služebních cest z 12 EUR na 14 EUR na den (při délce trvání pracovní cesty více než 8 hodin) a z 24 EUR na 28 EUR na den (při délce trvání pracovní cesty více než 24 hodin).

Tyto částky cestovních náhrad se týkají OSVČ a zaměstnanců podléhajících německému zdanění příjmů při jejich cestách po Německu. Cestovní náhrady u zaměstnanců českých firem vysílaných do Německa v rámci přeshraničního poskytování služeb se i nadále řídí českými předpisy.

 • Zvýšení hranice obratu pro plátcovství DPH

Od 1.1.2020 byla zvýšena hranice pro povinnou registraci k DPH na obrat ve výši 22.000 EUR ročně. Doposud to bylo 17.500 EUR ročně.  Upozorňujeme ale, že se tato hranice týká pouze podnikatelů registrovaných v Německu (zpravidla s německým živnostenským listem). U většiny českých podnikatelů a firem působících v Německu zpravidla platí předpisy pro DPH v oblasti přeshraničního podnikhu první poloviny roku 2020.

 • Zavedení povinnosti pokladních účtenek

Při každé pokladní transakci je nutné vystavit účtenku.
Týká se to všech elektronických pokladních systémů.

 • Zvýšení nezdanitelného základu daně z příjmu fyzických osob

Od roku 2020 dále platí zvýšený nezdanitelný základ daně z příjmu fyzických osob ve výši 9.408 EUR na poplatníka. Možnost uplatnit nezdanitelný základ daně však mají pouze tzv. neomezeně daňově povinní poplatníci, kteří v Německu zdaňují své celosvětové příjmy.

 

II. Změny v sociální oblasti a oblasti pracovního práva

 • Zvýšení podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek

Podpora v nezaměstnanosti byla navýšena o 1,88%.
V praxi to odpovídá navýšení o 5 až 8 EUR měsíčně.

 • Snížení příspěvku na podporu v nezaměstnanosti

Od 1.1.2020 klesl příspěvek na státní podporu v nezaměstnanosti o 0,1 bodu na 2,4% z hrubé mzdy. Snížení má být dočasné a platit do 31.12.2022.

 • Rozšíření přístupu zahraničních odborných pracovníků na německý pracovní trh

Doposud směli do Německa přicestovat za prací kvalifikovaní pracovníci ze zemí mimo EU bez vysokoškolského vzdělání pouze v případě, že pracovali v tzv. nedostatkových povoláních, jako např. v oblasti péče o seniory. Od března 2020 mohou do Německa za prací přicestovat všichni odborní pracovníci bez ohledu na vykonávanou profesi. Předpokladem je, že mají příslib pracovního místa v Německu, německými úřady uznanou odbornou kvalifikaci pro toto pracovní místo a dostatečné jazykové znalosti.

Další změnou je, že bez příslibu zaměstnání mohou do Německa přicestovat a požádat o šestiměsíční vízum za účelem hledání pracovního místa vedle akademických pracovníků (jako doposud) nově i další odborní pracovníci s dokončeným profesním vzděláním. Předpokladem je mimo jiné německými úřady uznaná odborná kvalifikace a prostředky na živobytí ve výši minimálně 720 eur měsíčně na osobu. Pro osoby starší 45 let a stážisty platí zvláštní pravidla.

 

III. Změny v oblasti dopravy a ochrany životního prostředí

 • Přísnější limity pro nové automobily

Automobily nově přihlašované do provozu po 1.1.2020 nesmějí mít emise vyšší než 95 g CO2/km.
Poskytování příspěvků na nákup elektromobilů bylo prodlouženo do roku 2025.

 • Rozšíření zákazů vjezdu pro dieselové automobily

Doposud platí zákazy jízd pro vozidla s dieselovými motory v centrech Berlína, Hamburku, Darmstadtu a Stuttgartu.
V letošním roce by k nim měla přibýt další německá města, např. Dortmund, Frankfurt nad Mohanem, Kolín nad Rýnem a Mainz.

 • Změny v silniční vyhlášce a zvýšení pokut

Při předjíždění cyklisty, chodce nebo malého vozidla je uvnitř obce nutné dodržet odstup minimálně 1,5 m, mimo obec 2 m.
Motorová vozidla s hmotností přesahující 3,5 t musí dále v obcí při odbočování doprava projíždět krokem.
Byl zaveden obecný zákaz zastavení na ochranných pruzích pro cyklisty.
Neposkytnutí volného průjezdu vozidlům záchranných složek například na dálnici při dopravní nehodě bude postihováno pokutou ve výši 320,- EUR místo dosavadních 200,- EUR.
Nesprávné parkování na chodníku nebo cyklostezce bude pokutováno ve výši 100,- EUR místo dosavadních 15 až 35 EUR.

 • Zvýšení daní u letenek

Paušální daň na vnitrounijní letenky vzroste od 1.4.2020 z dosavadních 5 EUR na 13,03 za jednu letenku.
U letů do 6.000 km vzroste daň z cca 10 EUR na 33,01 EUR.
U letů nad 6.000 km vzroste daň z 18 EUR na 60 EUR.

 • Zákaz používání plastových tašek a sáčků

Zakázány by měly být i biologicky odbouratelné tašky a sáčky.
Výjimku ze zákazu by měly tvořit obzvlášť tenké sáčky na ovoce a zeleninu a dále pevnější nákupní tašky z materiálů o tloušťce vyšší než 50 mikrometrů.
Toto opatření by mělo vstoupit v platnost v průběhu první poloviny roku 2020.

Autor: Datum poslední editace: 7.2.2020

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.