Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Jak změní technologický pokrok pracovní trh v Německu?

Podle výzkumu pro německé ministerstvo školství se Němci obávají vlivu digitalizace a technologického rozvoje na pracovní trh. Více jak 80% z nich si myslí, že bude přibývat pracujících lidí závislých na nových technologiích.

A dokonce 84% se domnívá, že vzhledem k digitalizaci dojde ke znatelnému zvýšení příjmových rozdílů. Studii vypracoval pro ministerstvo školství výzkumný institut Kantar Amnid a celkem se jednalo o 1.000 hloubkových rozhovorů.

Z těchto rozhovorů jasně vyplynulo, že více jak tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeny o vlivu technologického pokroku na pracovní prostředí do roku 2030. Přibližně 42% očekává spíše negativní vliv a 33% jsou optimisté. O pozitivním vlivu na pracovní trh jsou nejvíce přesvědčeni mladí ve věku 14 a 19 let.

Účastníci výzkumu odpovídali také na otázky týkající se robotizace. Téměř 60% očekává, že v budoucnu způsobí rozvoj robotizace znatelný nárůst nezaměstnanosti. Většina (80%) také očekává, že většinu rutinní práce budou v roce 2030 vykonávat roboti nebo počítačové programy. Někteří (52%) předpokládají, že tento trend zasáhne i kreativní obory.

Studie dále odhaluje, že Němci předpokládají změny i v klasickém pracovním prostředí. Šest z deseti uvedlo, že v roce 2030 většina nebude již klasickými zaměstnanci pro jednu společnost, ale budou přibude mnohem více podnikatelů/odborníků pracujících pro více firem naráz. S tím souvisí i mnohem větší flexibilita a možnost pracovat odkudkoli. Devět z deseti souhlasí s tvrzením, že je třeba se i nadále vzdělávat a být tak konkurenceschopnými na trhu práce.

I německé ministerstvo školství očekává transformaci na trhu práce způsobenou především novými technologiemi a skrz speciální portál (www.zukunft-verstehen.de) zapojuje do veřejné diskuze i samotné občany.

Zdroj: Spolkové ministerstvo školství

Autor: Datum poslední editace: 22.5.2017