Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Konkurenceschopnost Německa roste

Podle Globální zprávy o konkurenceschopnosti Světového obchodního fóra má Německo nejlepší infrastrukturu a nejpropracovanější ekonomiku na světě. V celkovém hodnocení konkurenceschopnosti se navíc v loňském roce posunulo ze sedmé na pátou příčku mezi celkově 131 hodnocenou zemí. Globální zpráva o konkurenceschopnosti reprezentuje hodnocení významných akademických a výzkumných institucí z celého světa. Její aktuální vydání pro roky 2007 a 2008 vyzdvihuje faktory zvyšující atraktivitu Německa pro mezinárodní investory. Klíčovým faktorem je podle zprávy vysoce rozvinutá dopravní a telekomunikační infrastruktura, která je podle zprávy nejlepší na světě a významně působí na zvyšování konkurenceschopnosti i na hospodářský růst. Zahraničím podnikům dále umožňuje výborný přístup nejen k německému, ale i k ostatním evropským trhům. To je způsobeno především výhodnou geografickou polohou země, která se vyznačuje přístupem Baltskému i k Severnímu moři a dále k celkem devíti sousedním zemím. Podle Globální zprávy o konkurenceschopnosti má Německo dále nejpropracovanější ekonomický systém na světě, což spočívá především v kvalitě a rozvinutosti obchodních a průmyslových sítí i v kvalitě strategií a činnosti jednotlivých německých podniků. Projevuje se to jejich vysokou inovační aktivitou i neustálým zvyšováním efektivity výroby zboží a služeb. (6.3.2008 – zdroj: Newsletter Invest in Germany)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017