Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Cestování do Německa po koronaviru

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Na rozdíl od léta se podmínky pro cestování občanů České republiky do Německa v poslední době zkomplikovaly. Od 25.9.2020 je celá Česká republika považována za tzv. rizikové území. Osoby, které se během posledních 14 dnů před vstupem do Německa zdržovaly v tzv. rizikových územích, musí po příjezdu do Německa absolvovat test na Covid-19 nebo nastoupit do karantény. Pravidla pro testy, karanténu a výjimky z těchto pravidel jsou stanovovány na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Seznam rizikových území je však stanovován Spolkovou vládou v Berlíně. Například neodkladné pracovní cesty jsou povoleny bez nutnosti absolvovat test a nastoupit karanténu do Bavorska, Saska a Berlína. V Sasku není nutný negativní test ani karanténa v případě pobytu kratšího než 24 hodin.

Kontroly na hraničních přechodech byly sice zrušeny, v současnosti jsou však znovu zaváděny namátkové kontroly. Spojení veřejnou dopravou je i nadále omezené. Autobusová, vlaková i letecká spojení jsou sice postupně obnovována, ale rozsah dopravy zůstává ve srovnání s normálním stavem velmi omezený (letecká spojení jsou v současnosti nabízena jen do Frankfurtu a Düsseldorfu, a to ve velmi omezeném rozsahu).

V průběhu léta se celková situace v oblasti ochranných opatření proti šíření koronaviru v Německu znormalizovala a narušení celkového chodu země i její ekonomiky se snížilo. Aktuálně však i v Německu dochází k dalšímu nárůstu počtu nových případů, proto jsou některá opatření znovu zaváděna (např. v Mnichově bylo zavedeno poprvé v celém Německu povinné nošení roušek na vybraných ulicích v centru města).

V každodenním životě není koronavirová pandemie už téměř vůbec znát. Povinnost nošení roušek platí jen v prostředcích veřejné hromadné dopravy a v obchodech, supermarketech, hotelech, restauracích apod. I v této oblasti se pravidla liší v jednotlivých spolkových zemích.

V restauracích a hospodách musí návštěvníci vyplňovat kartičky se svými kontakty, aby mohli být kontaktováni pro případ, že by se ve stejné době objevil v zařízení člověk nakažený koronavirem. Roušky nosí v restauracích zpravidla jen obsluha.

K návratu situace do normálu přispívá také koronavirová aplikace, kterou si od jejího zveřejnění už stáhlo více než 15 milionů Němců. Aplikace sleduje automaticky místa, kde se uživatel nachází a varuje ho, pokud se na stejném místě nachází osoba nakažená koronavirem.

Na začátku června otevřely v Německu i hotely. Panují v nich zpřísněná hygienická opatření. Například snídaňové švédské stoly nahradila donáška jídla obsluhou až ke stolu. Jinak je ale pobyt bez omezení. Hosté mohou dokonce používat i hotelová wellness zařízení.

K normálu se vrací i pracovní život zaměstnanců. Na kancelářských pracovištích již zpravidla nikdo nenosí roušky. Někde je částečně dodržován větší odstup mezi jednotlivými zaměstnanci a více se dbá na osobní hygienu a desinfekci. Naprostá většina zaměstnanců se také už z home office vrátila zpět do firem na svá pracoviště.

Denní přírůstky nově nakažených osob koronavirem se v Německu pohybují pod hranicí 3.000 osob, což je při celkovém počtu obyvatel Německa (83 milionů) a vysokém počtu prováděných testů velmi nízké číslo. I to přispívá k uvolněnosti Němců a k výrazně nižším obavám z koronaviru.

Nejaktuálnější informace k pravidlům cestování do Německa najdete na stránkách německého Velvyslanectví v ČR: https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970

Autor: Datum poslední editace: 5.10.2020

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.