Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Cestování do Německa po koronaviru

Cestování do Německa po koronaviru

Cestování do Německa je v současnosti pro občany České republiky zcela bezproblémové. Kontroly na hraničních přechodech již byly zrušeny a provoz na hranicích se vrátil do předkrizového stavu. Spojení veřejnou dopravou je však i nadále omezené. Autobusová, vlaková i letecká spojení jsou sice postupně obnovována, ale rozsah dopravy zůstává ve srovnání s normálním stavem velmi omezený (letecká spojení jsou v současnosti nabízena jen do Frankfurtu a Düsseldorfu, a to ve velmi omezeném rozsahu). Pro cestování již není třeba prokazovat důvody, je tedy možné cestovat i za účelem pracovních cest a turistiky. Karanténa není pro občany ČR předepsána.

V průběhu června se celková situace v oblasti ochranných opatření proti šíření koronaviru v Německu výrazně znormalizovala a narušení celkového chodu země i její ekonomiky se zásadně snížilo.

V každodenním životě není koronavirová pandemie už téměř vůbec znát. Povinnost nošení roušek platí už jen v prostředcích veřejné hromadné dopravy a v supermarketech.

Lidé v Německu stále více chodí ven a při dobrém počasí jsou restaurace i pivní zahrádky plné. V restauracích a hospodách musí návštěvníci vyplňovat kartičky se svými kontakty, aby mohli být kontaktováni pro případ, že by se ve stejné době objevil v zařízení člověk nakažený koronavirem. Roušky nosí v restauracích zpravidla jen obsluha.

K návratu situace do normálu přispívá také koronavirová aplikace, kterou si od jejího zveřejnění už stáhlo více než 15 milionů Němců. Aplikace sleduje automaticky místa, kde se uživatel nachází a varuje ho, pokud se na stejném místě nachází osoba nakažená koronavirem.

Na začátku června otevřely v Německu i hotely. Panují v nich zpřísněná hygienická opatření. Například snídaňové švédské stoly nahradila donáška jídla obsluhou až ke stolu. Jinak je ale pobyt bez omezení. Hosté mohou dokonce používat i hotelová wellness zařízení.

K normálu se vrací i pracovní život zaměstnanců. Na kancelářských pracovištích již zpravidla nikdo nenosí roušky. Někde je částečně dodržován větší odstup mezi jednotlivými zaměstnanci a více se dbá na osobní hygienu a desinfekci. Naprostá většina zaměstnanců se také už z home office vrátila zpět do firem na svá pracoviště.

Už několik týdnů se celkový počet lidí nakažených koronavirem v Německu pohybuje výrazně pod hranicí 10.000 osob, což je při celkovém počtu obyvatel Německa (83 milionů) velmi nízké číslo. I to přispívá k uvolněnosti Němců a k výrazně nižším obavám z koronaviru.

Mnoho zejména mladých lidí v Německu již několik týdnů dodržuje bezpečnostní opatření jen velmi volně. Protože zatím stále nebyly otevřeny diskotéky a hudební kluby, schází se každý víkend ve Frankfurtu až několik tisíc mladých lidí a oslavují pod širým nebem až do brzkých ranních hodin. Na rozdíl od diskoték jsou ale již otevřeny hospody a bary, které jsou zejména o víkendech naplněné k prasknutí.

Závěrem lze tedy shrnout, že každodenní život v Německu se vrátil do obvyklých kolejí a koronavirová omezení jsou v podstatě zanedbatelná. Nálada v zemi je pozitivní a většina lidí nemá z pandemie obavy.

Nejaktuálnější informace k pravidlům cestování do Německa najdete na stránkách německého Velvyslanectví v ČR: https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970

Autor: Datum poslední editace: 13.7.2020

Další články

16.9.2019

Němci konečně přijímají moderní bezhotovostní způsoby placení

Zatímco v naprosté většině evropských zemí už před časem započal trend odklonu od hotovosti a čím dál rozšířenějšího používání digitálních bezhotovostních platebních metod, platilo Německo do nedávna za zemi, kde spotřebitelským platbám vládne hotovost. Nyní se však zdá, že trend elektronických plateb zapustil pevné kořeny i v Německu.