Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Cestování do Německa po koronaviru

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Na rozdíl od léta se podmínky pro cestování občanů České republiky do Německa v poslední době zkomplikovaly. Od 25.9.2020 je celá Česká republika považována za tzv. rizikové území. Osoby, které se během posledních 14 dnů před vstupem do Německa zdržovaly v tzv. rizikových územích, musí po příjezdu do Německa absolvovat test na Covid-19 nebo nastoupit do karantény. Pravidla pro testy, karanténu a výjimky z těchto pravidel jsou stanovovány na úrovni jednotlivých spolkových zemí. Seznam rizikových území je však stanovován Spolkovou vládou v Berlíně. Například neodkladné pracovní cesty jsou povoleny bez nutnosti absolvovat test a nastoupit karanténu do Bavorska, Saska a Berlína. V Sasku není nutný negativní test ani karanténa v případě pobytu kratšího než 24 hodin.

Kontroly na hraničních přechodech byly sice zrušeny, v současnosti jsou však znovu zaváděny namátkové kontroly. Spojení veřejnou dopravou je i nadále omezené. Autobusová, vlaková i letecká spojení jsou sice postupně obnovována, ale rozsah dopravy zůstává ve srovnání s normálním stavem velmi omezený (letecká spojení jsou v současnosti nabízena jen do Frankfurtu a Düsseldorfu, a to ve velmi omezeném rozsahu).

V průběhu léta se celková situace v oblasti ochranných opatření proti šíření koronaviru v Německu znormalizovala a narušení celkového chodu země i její ekonomiky se snížilo. Aktuálně však i v Německu dochází k dalšímu nárůstu počtu nových případů, proto jsou některá opatření znovu zaváděna (např. v Mnichově bylo zavedeno poprvé v celém Německu povinné nošení roušek na vybraných ulicích v centru města).

V každodenním životě není koronavirová pandemie už téměř vůbec znát. Povinnost nošení roušek platí jen v prostředcích veřejné hromadné dopravy a v obchodech, supermarketech, hotelech, restauracích apod. I v této oblasti se pravidla liší v jednotlivých spolkových zemích.

V restauracích a hospodách musí návštěvníci vyplňovat kartičky se svými kontakty, aby mohli být kontaktováni pro případ, že by se ve stejné době objevil v zařízení člověk nakažený koronavirem. Roušky nosí v restauracích zpravidla jen obsluha.

K návratu situace do normálu přispívá také koronavirová aplikace, kterou si od jejího zveřejnění už stáhlo více než 15 milionů Němců. Aplikace sleduje automaticky místa, kde se uživatel nachází a varuje ho, pokud se na stejném místě nachází osoba nakažená koronavirem.

Na začátku června otevřely v Německu i hotely. Panují v nich zpřísněná hygienická opatření. Například snídaňové švédské stoly nahradila donáška jídla obsluhou až ke stolu. Jinak je ale pobyt bez omezení. Hosté mohou dokonce používat i hotelová wellness zařízení.

K normálu se vrací i pracovní život zaměstnanců. Na kancelářských pracovištích již zpravidla nikdo nenosí roušky. Někde je částečně dodržován větší odstup mezi jednotlivými zaměstnanci a více se dbá na osobní hygienu a desinfekci. Naprostá většina zaměstnanců se také už z home office vrátila zpět do firem na svá pracoviště.

Denní přírůstky nově nakažených osob koronavirem se v Německu pohybují pod hranicí 3.000 osob, což je při celkovém počtu obyvatel Německa (83 milionů) a vysokém počtu prováděných testů velmi nízké číslo. I to přispívá k uvolněnosti Němců a k výrazně nižším obavám z koronaviru.

Nejaktuálnější informace k pravidlům cestování do Německa najdete na stránkách německého Velvyslanectví v ČR: https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970

Autor: Datum poslední editace: 5.10.2020