Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německo je největším biotrhem v Evropě

Německo je v Evropě jednoznačně největším trhem s biopotravinami. Odbyt bioproduktů činil v roce 2006 asi 4,6 miliardy EUR, sdělila zpravodajská centrála trhů a cen (ZMP) dne 8. února v Berlíně. V celé Evropě bylo biopotravin prodáno celkem za 14,3 miliard EUR. Německo se zde podílí zhruba jednou třetinou. Na druhém místě je Velká Británie, kde prodej biopotravin dosáhl 2,8 miliardy EUR. V Itálii to bylo 1,9 miliardy a ve Francii 1,7 miliardy EUR. První místo ve výdajích za biopotraviny na jednoho obyvatele však nezaujali Němci, nýbrž Švýcaři. Nakoupili bioproduktů v hodnotě 102 EUR za osobu za rok, následují obyvatelé Lichtenštejnska s 86 EUR, Dánové s 80 EUR a Rakušané s 64 EUR, pak teprve Němci s 56 EUR. Boom biopotravin v Německu bude dle odhadu v této branži pokračovat i v roce 2008. Podle údajů svazu Bioland překročily v loňském roce tržby na trhu s ekopotravinami pět miliard EUR. Pro tento rok počítá Bioland znovu s nárůstem o více než 15%. (20.02.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.