Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německo zaznamenává historicky rekordní počet cizinců

Podle aktuálního šetření Spolkového statistického úřadu žilo v Německu v prosinci 2013 7,6 milionu cizinců. Jedná se o rekordní počet v celé historii Spolkové republiky. Ve srovnání s rokem 2012 narostlo toto číslo o 420.000 osob.

Za cizince považuje Spolkový statistický úřad osoby s výhradně zahraniční státní příslušností. Zesílený nárůst počtu cizinců v Německu trvá již od roku 2011.

Podle statistiků pochází 75% cizinců v Německu ze členských států EU. Největší skupinu tvoří občané deseti zemí bývalého východního bloku, které vstoupily do unie v roce 2004. Mezi nimi pak dominují občané Polska a Maďarska. Druhou nejsilnější skupinou jsou Rumunska a Bulharska. Na třetím místě se umístili občané finanční krizí postižených středomořských států, zejména Španělska a Řecka.

Počet cizinců pocházejících z nečlenských států EU se v roce 2013 zvýšil o 104.000 osob. Nejvíce z nich přišlo do Německa ze Sýrie a Ruska. Nejčastěji směřovali tito cizinci do Bavorska, Severního PorýníVestfálska a do BádenskaWürtemberska.

Ve starých spolkových zemích včetně spolkové země Berlín je nejvíce cizinců (21% z celkového počtu cizinců) z Turecka. V nových spolkových zemích pak čelní místa zdrojových zemí cizinců zaujímají Polsko, Rusko, Vietnam a Ukrajina. Turecko se v nových spolkových zemích s podílem 3,9% na celkovém počtu cizinců umístilo až na páté příčce.

Zdroj: Spolkový Statistický úřad DESTATIS

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017