Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německo zaznamenává historicky rekordní počet cizinců

Podle aktuálního šetření Spolkového statistického úřadu žilo v Německu v prosinci 2013 7,6 milionu cizinců. Jedná se o rekordní počet v celé historii Spolkové republiky. Ve srovnání s rokem 2012 narostlo toto číslo o 420.000 osob.

Za cizince považuje Spolkový statistický úřad osoby s výhradně zahraniční státní příslušností. Zesílený nárůst počtu cizinců v Německu trvá již od roku 2011.

Podle statistiků pochází 75% cizinců v Německu ze členských států EU. Největší skupinu tvoří občané deseti zemí bývalého východního bloku, které vstoupily do unie v roce 2004. Mezi nimi pak dominují občané Polska a Maďarska. Druhou nejsilnější skupinou jsou Rumunska a Bulharska. Na třetím místě se umístili občané finanční krizí postižených středomořských států, zejména Španělska a Řecka.

Počet cizinců pocházejících z nečlenských států EU se v roce 2013 zvýšil o 104.000 osob. Nejvíce z nich přišlo do Německa ze Sýrie a Ruska. Nejčastěji směřovali tito cizinci do Bavorska, Severního PorýníVestfálska a do BádenskaWürtemberska.

Ve starých spolkových zemích včetně spolkové země Berlín je nejvíce cizinců (21% z celkového počtu cizinců) z Turecka. V nových spolkových zemích pak čelní místa zdrojových zemí cizinců zaujímají Polsko, Rusko, Vietnam a Ukrajina. Turecko se v nových spolkových zemích s podílem 3,9% na celkovém počtu cizinců umístilo až na páté příčce.

Zdroj: Spolkový Statistický úřad DESTATIS

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.