Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německo zaznamenává historicky rekordní počet cizinců

Podle aktuálního šetření Spolkového statistického úřadu žilo v Německu v prosinci 2013 7,6 milionu cizinců. Jedná se o rekordní počet v celé historii Spolkové republiky. Ve srovnání s rokem 2012 narostlo toto číslo o 420.000 osob.

Za cizince považuje Spolkový statistický úřad osoby s výhradně zahraniční státní příslušností. Zesílený nárůst počtu cizinců v Německu trvá již od roku 2011.

Podle statistiků pochází 75% cizinců v Německu ze členských států EU. Největší skupinu tvoří občané deseti zemí bývalého východního bloku, které vstoupily do unie v roce 2004. Mezi nimi pak dominují občané Polska a Maďarska. Druhou nejsilnější skupinou jsou Rumunska a Bulharska. Na třetím místě se umístili občané finanční krizí postižených středomořských států, zejména Španělska a Řecka.

Počet cizinců pocházejících z nečlenských států EU se v roce 2013 zvýšil o 104.000 osob. Nejvíce z nich přišlo do Německa ze Sýrie a Ruska. Nejčastěji směřovali tito cizinci do Bavorska, Severního PorýníVestfálska a do BádenskaWürtemberska.

Ve starých spolkových zemích včetně spolkové země Berlín je nejvíce cizinců (21% z celkového počtu cizinců) z Turecka. V nových spolkových zemích pak čelní místa zdrojových zemí cizinců zaujímají Polsko, Rusko, Vietnam a Ukrajina. Turecko se v nových spolkových zemích s podílem 3,9% na celkovém počtu cizinců umístilo až na páté příčce.

Zdroj: Spolkový Statistický úřad DESTATIS

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

29.3.2022

Cestování do Německa od 3.3.2022

Od 3.3.2022 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa. Česká republika není považována za rizikovou zemi, proto pro vstupy do Německa z ČR platí nejmírnější restrikce. Není tedy třeba vyplňovat příjezdový formulář.

15.2.2022

Vybrané změny v Německu od roku 2022

K 1.1.2022 došlo v Německu jako každý rok k celé řadě změn v oblasti legislativy a daní. Níže vybíráme nejdůležitější z nich, které se mohou týkat i podnikání českých firem v Německu.

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.