Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku se vyostřuje

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku se vyostřuje

Spolková země Bavorsko je jednou z ekonomicky nejsilnějších spolkových zemí Německa. Její hospodářské propojení s Českem je značné, což je dáno mj. geografickou blízkostí. Česko je největším obchodní partnerem Bavorska ve Střední a Východní Evropě a česká ekonomika má s tou bavorskou mnoho společného. Například poměrně silnou ekonomiku, nízkou nezaměstnanost a neustále rostoucí problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Oficiální míra nezaměstnanostiBavorsku se aktuálně pohybuje kolem 2,8%, což prakticky znamená plnou zaměstnanost. Růst HDP v roce 2017 činil 2,8%, tedy výrazně nad celoněmeckým průměrem (2,2%). I přes silný růst a nízkou nezaměstnanost stojí Bavorsko před velkým problémem. V příštích 5 letech bude v Bavorsku scházet 250.000 kvalifikovaných pracovníků. Jejich nedostatek však Bavorsko pociťuje už nyní, když roste počet podniků, jimž se dlouhodobě nedaří obsazovat volné kvalifikované pozice.

Při pohledu do vzdálenější budoucnosti (do roku 2030) se předpokládá nárůst deficitu kvalifikovaných pracovníků na cca 500.000. Bavorští politici se sice veřejně vyjadřují v tom smyslu, že z dlouhodobého hlediska je prvořadé aktivovat pro obsazení těchto volných pracovních míst stávající vlastní zdroje, zejména dlouhodobě nezaměstnané, mladé lidi bez dokončeného středoškolského nebo učňovského vzdělání a lidi s postižením. Vzhledem k limitovanosti těchto zdrojů se však bavorská vláda nejspíš neobejde bez řízené imigrační politiky, jejímž prostřednictvím bude do Bavorska lákat kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí. Dalším směrem k aktivaci pracovní síly je další rozšiřování zkrácených pracovních úvazků, které by mělo pomoci přilákat na trh práce více žen. Speciální pozornost by měla být věnována i věkové skupině pracujících nad 50 let, která rovněž skýtá cenné rezervy pro pracovní trh.

 

Zdroj: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Autor: Datum poslední editace: 24.10.2018

Další články

13.11.2018

Výroba zelené energie v Německu dlouhodobě roste

Německá vláda dlouhodobě a intenzivně podporuje výstavbu obnovitelných energetických zdrojů. V říjnu byla v Baltském moři u německého pobřeží uveden do provozu doposud největší německý větrný park.

30.10.2018

V Německu se v letošním roce opět staví více bytů

Bytová výstavba v Německu po několika letech stabilnějších letech letos opět znatelně ožívá. Od ledna do srpna letošního roku bylo vydáno 234.000 stavebních povolení pro nové byty, což ve srovnání s minulým rokem znamená nárůst o 2%.

15.10.2018

Nezanedbatelný počet Němců pracuje pouze za minimální mzdy

Německému hospodářství se daří dobře, průmysl i exporty rostou. V mnoha oblastech Německa je míra nezaměstnanosti již tak nízká, že se začíná hovořit o úrovni plné zaměstnanosti. Přesto však nefunguje na německém pracovním trhu vše zcela optimálně.

8.10.2018

Další zvýšení německé minimální mzdy od 1.1.2019

S účinností od 1.1.2019 dochází ke zvýšení minimální hrubé mzdy v Německu ze současných 8,84 EUR za hodinu na 9,19 EUR za hodinu. Komise zároveň rozhodla, že k dalšímu zvýšení minimální hrubé mzdy dojde i k 1.1.2020, a to na 9,35 EUR za hodinu.

8.10.2018

Veletrh InterTabac 2018 – úspěšné jubileum

Dortmund – jubilejní 40. ročník největšího světového odborného veletrhu tabáku a tabákových potřeb InterTabac plně dostál významu a velikosti čtyřicátého jubilea. Letošní InterTabac opět potvrdil své postavení jedničky mezi tabákovými veletrhy na světě. Přilákal 12.500 návštěvníků z celého světa.

21.9.2018

Německé vývozy rostou

Německý vývoz v červenci 2018 výrazně vzrostl, v meziročním srovnání o 7,6 %. Obzvláště se dařilo exportu do ostatních zemí EU, který zaznamenal meziroční nárůst o 8 %.