Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku se vyostřuje

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku se vyostřuje

Spolková země Bavorsko je jednou z ekonomicky nejsilnějších spolkových zemí Německa. Její hospodářské propojení s Českem je značné, což je dáno mj. geografickou blízkostí. Česko je největším obchodní partnerem Bavorska ve Střední a Východní Evropě a česká ekonomika má s tou bavorskou mnoho společného. Například poměrně silnou ekonomiku, nízkou nezaměstnanost a neustále rostoucí problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Oficiální míra nezaměstnanostiBavorsku se aktuálně pohybuje kolem 2,8%, což prakticky znamená plnou zaměstnanost. Růst HDP v roce 2017 činil 2,8%, tedy výrazně nad celoněmeckým průměrem (2,2%). I přes silný růst a nízkou nezaměstnanost stojí Bavorsko před velkým problémem. V příštích 5 letech bude v Bavorsku scházet 250.000 kvalifikovaných pracovníků. Jejich nedostatek však Bavorsko pociťuje už nyní, když roste počet podniků, jimž se dlouhodobě nedaří obsazovat volné kvalifikované pozice.

Při pohledu do vzdálenější budoucnosti (do roku 2030) se předpokládá nárůst deficitu kvalifikovaných pracovníků na cca 500.000. Bavorští politici se sice veřejně vyjadřují v tom smyslu, že z dlouhodobého hlediska je prvořadé aktivovat pro obsazení těchto volných pracovních míst stávající vlastní zdroje, zejména dlouhodobě nezaměstnané, mladé lidi bez dokončeného středoškolského nebo učňovského vzdělání a lidi s postižením. Vzhledem k limitovanosti těchto zdrojů se však bavorská vláda nejspíš neobejde bez řízené imigrační politiky, jejímž prostřednictvím bude do Bavorska lákat kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí. Dalším směrem k aktivaci pracovní síly je další rozšiřování zkrácených pracovních úvazků, které by mělo pomoci přilákat na trh práce více žen. Speciální pozornost by měla být věnována i věkové skupině pracujících nad 50 let, která rovněž skýtá cenné rezervy pro pracovní trh.

 

Zdroj: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Autor: Datum poslední editace: 24.10.2018

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.