Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku se vyostřuje

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Bavorsku se vyostřuje

Spolková země Bavorsko je jednou z ekonomicky nejsilnějších spolkových zemí Německa. Její hospodářské propojení s Českem je značné, což je dáno mj. geografickou blízkostí. Česko je největším obchodní partnerem Bavorska ve Střední a Východní Evropě a česká ekonomika má s tou bavorskou mnoho společného. Například poměrně silnou ekonomiku, nízkou nezaměstnanost a neustále rostoucí problém nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

Oficiální míra nezaměstnanostiBavorsku se aktuálně pohybuje kolem 2,8%, což prakticky znamená plnou zaměstnanost. Růst HDP v roce 2017 činil 2,8%, tedy výrazně nad celoněmeckým průměrem (2,2%). I přes silný růst a nízkou nezaměstnanost stojí Bavorsko před velkým problémem. V příštích 5 letech bude v Bavorsku scházet 250.000 kvalifikovaných pracovníků. Jejich nedostatek však Bavorsko pociťuje už nyní, když roste počet podniků, jimž se dlouhodobě nedaří obsazovat volné kvalifikované pozice.

Při pohledu do vzdálenější budoucnosti (do roku 2030) se předpokládá nárůst deficitu kvalifikovaných pracovníků na cca 500.000. Bavorští politici se sice veřejně vyjadřují v tom smyslu, že z dlouhodobého hlediska je prvořadé aktivovat pro obsazení těchto volných pracovních míst stávající vlastní zdroje, zejména dlouhodobě nezaměstnané, mladé lidi bez dokončeného středoškolského nebo učňovského vzdělání a lidi s postižením. Vzhledem k limitovanosti těchto zdrojů se však bavorská vláda nejspíš neobejde bez řízené imigrační politiky, jejímž prostřednictvím bude do Bavorska lákat kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí. Dalším směrem k aktivaci pracovní síly je další rozšiřování zkrácených pracovních úvazků, které by mělo pomoci přilákat na trh práce více žen. Speciální pozornost by měla být věnována i věkové skupině pracujících nad 50 let, která rovněž skýtá cenné rezervy pro pracovní trh.

 

Zdroj: Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Autor: Datum poslední editace: 24.10.2018