Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Od 1.10.2022 se v Německu zvyšuje minimální mzda. Letos již podruhé. Mění se i hranice pro Minijob a Midijob

Od 1.10.2022 se v Německu zvyšuje minimální mzda. Letos již podruhé.

Od 1.10.2022 se v Německu letos již podruhé zvyšuje minimální mzda, a to ze současných 10,45 EUR na 12,00 EUR hrubého za hodinu. K poslednímu zvýšení minimální mzdy přitom došlo k 1.7.2022.

Minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

Zároveň však i nadále platí ustanovení příslušných tarifních smluv, které v mnoha oborech stanovují výrazně vyšší hodinovou mzdu, např. ve stavebnictví, v oblasti čištění budov, pro zaměstnance v oboru elektro atd. Tyto tarifní mzdy jsou každoročně odpovídajícím způsobem navyšovány.  Nedodržování zákonem stanovené minimální mzdy může být trestáno pokutou až do výše 500.000 EUR a zákazem účasti na veřejných zakázkách.

Do minimální hrubé mzdy se pro účely kontroly nezapočítávají žádné další benefity poskytované zaměstnancům nad rámec hrubé mzdy, jako např. cestovné, stravné, ubytování, stravování atd. Tato mzda musí být jasně prokazatelná mzdovou páskou a na žádost úřadů je povinností zaměstnavatele prokázat, že byla ve stanovené výši skutečně vyplacena zaměstnanci a že z ní byly zaplaceny příslušné odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Současně s navýšením minimální mzdy se zvyšují i limity pro tzv. Minijob ze současných 450 EUR na 520 EUR měsíčně. U zaměstnanců pod touto hranicí se tedy neplatí sociální pojištění a také rozdělení zdravotního a dalších pojištění mezi zaměstnance a zaměstnavatele je upraveno tak, aby více motivovalo k práci v těchto nízkopříjmových kategoriích. I pro zaměstnance na Minijobu však platí minimální hodinová mzda, což znamená, že mohou nyní odpracovat maximálně cca. 43 hodin měsíčně.

Zvyšují se i limity pro tzv. Midijob na 520,01 až 1.600 EUR měsíčně.

Autor: Datum poslední editace: 23.9.2022