Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Podíl obnovitelné energie v Německu stoupl v roce 2007 na 9 procent

Budování větrných, slunečních a jiných zdrojů obnovitelných energií na celkovém zásobování energiemi v Německu postupuje podle údajů z oboru výrazně kupředu. Podle zprávy Spolkového svazu obnovitelných energií (BBE) stoupl v roce 2007 jejich podíl na 9,1% ve srovnání s rokem 2006 (8%) a s rokem 2005 (6,6% ). Největší podíl na nárůstu má ekologicky vyráběný elektrický proud s podílem 14,3 % ve srovnání s rokem 2006, kdy činil 11,9%. Hlavním obnovitelným zdrojem energií v Německu je větrná energie. Pro intezivnější ochranu klimatu a zvýšení energetické bezpečnosti Svaz požaduje příznivější legislativní podmínky pro obnovitelné zdroje, výrobu elektrické energie a zásobování teplem. Svaz dále kritizuje celoevropský systém obchodování s energiemi z obnovitelných zdrojů, kdy velké koncerny s pomocí certifikátů vydávají atomovou energii a energii vyrobenou z uhlí za energii ekologickou. (31.01.2008 – zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.