Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Podle EK diskriminuje SRN zahraniční firmy

Počátkem července podala Evropská komise žalobu k Evropskému soudnímu dvoru na SRN a Španělsko, protože na svém území diskriminují zahraniční firmy. Konkrétně v případě SRN se žaloba zdůvodňuje skutečností, že jsou ztěžovány podmínky zahraničních firem například u stavebních prací. Cizí firmy musí svým zaměstnancům platit minimální mzdu podle německého práva, zatímco domácí stavební podniky nikoliv. Zahraniční firmy musí přispívat do německého prázdninového fondu, překládat do němčiny spousty dokumentů, hlásit německému pracovnímu inspektorátu předem údaje o všech zaměstnancích atd. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta přes 25 tisíc EUR, zatímco německá firma by v obdobném případě zaplatila jen zhruba pětinu. (červenec 2002)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.