Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Podle EK diskriminuje SRN zahraniční firmy

Počátkem července podala Evropská komise žalobu k Evropskému soudnímu dvoru na SRN a Španělsko, protože na svém území diskriminují zahraniční firmy. Konkrétně v případě SRN se žaloba zdůvodňuje skutečností, že jsou ztěžovány podmínky zahraničních firem například u stavebních prací. Cizí firmy musí svým zaměstnancům platit minimální mzdu podle německého práva, zatímco domácí stavební podniky nikoliv. Zahraniční firmy musí přispívat do německého prázdninového fondu, překládat do němčiny spousty dokumentů, hlásit německému pracovnímu inspektorátu předem údaje o všech zaměstnancích atd. Pokud to neudělají, hrozí jim pokuta přes 25 tisíc EUR, zatímco německá firma by v obdobném případě zaplatila jen zhruba pětinu. (červenec 2002)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017