Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Reforma GmbH v Německu schválena

Založení GmbH (české obdoby společnosti s ručením omezením) v Německu by mělo být v budoucnosti rychlejší, jednodušší a méně administrativně i finančně náročné. Spolkový sněm totiž schválil dlouho očekávanou reformu GmbH. V platnost by měla vstoupit začátkem listopadu tohoto roku. Nově zaváděná úprava by měla napomoci zejména začínajícím podnikatelům. Místo stávající GmbH s minimální výší základního kapitálu 25.000 EUR jim totiž umožní zakládat tzv. podnikatelskou společnost- Unternehmergesellschaft (UG) s omezeným ručením a flexibilní výší základního kapitálu. UG bude moci být založena s minimálním základním kapitálem ve výši pouhého 1 eura. Pokud UG nebudou zakládat více než 3 společníci, postačí místo stanov, společenských smluv a dalších dokumentů zjednodušený zakládací protokol ověřený notářem, což značně sníží náklady na založení. Podle jednatele IHK-Mnichov Petera Driessena byla modernizace německého práva v oblasti zakládání společností nutná s ohledem na zachování mezinárodní konkurenceschopnosti Německa. (17.9.2008 – zdroj: Newsletter IHK München ze dne 16.9.2008)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.

29.4.2021

Německý trh práce zaznamenává zotavení

Německý trh práce je na nejlepší cestě zotavit se z dopadů pandemie koronaviru. Uzavření gastronomických provozů a maloobchodu zatím nevedlo ke znatelnému propouštění. V březnu 2021 dokonce poklesl počet nezaměstnaných o 80.000 na celkem 2,8 milionu.