Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Solární branže investuje miliony na východě Německa

Východoněmecké spolkové země také letos budou těžit z boomu v oblasti solárních technologií. Očekávány jsou miliónové investice a vytvoření stovek nových pracovních míst. Nyní vzniká v Německu dle údajů Spolkového svazu solární energetiky 15 výrobních podniků, z nichž většina je umístěna mezi Baltským mořem a Duryňským lesem. Podle odhadu svazu je ze strany samosprávy nových zemí podpora těchto nových projektů vysoká. Mimo to jsou k dispozici dobře vyškolené pracovní síly. V loňském roce investovaly podniky v Německu 1,5 miliardy eur a vytvořily tak 10 000 nových pracovních míst. V Německu bylo dále v minulém roce nainstalováno 130 000 nových solárních zařízení. Mezi nejvýznamnější střediska výroby solárních technologií patří východoněmecká města Freiberg v Sasku, Thalheim v Sasku-Anhaltsku, ale i okolí Berlína. Mezi nejvýznamnější solární firmy podnikající na území východního Německa patří např. společnosti ersol (Erfurt), Sunways AG (Konstanz), Schott (Mainz), Wacker (München) nebo Juwi (Mainz). (25.01.2008- zdroj: Newsletter Velvyslanectví SRN v ČR).

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

29.3.2022

Cestování do Německa od 3.3.2022

Od 3.3.2022 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa. Česká republika není považována za rizikovou zemi, proto pro vstupy do Německa z ČR platí nejmírnější restrikce. Není tedy třeba vyplňovat příjezdový formulář.

15.2.2022

Vybrané změny v Německu od roku 2022

K 1.1.2022 došlo v Německu jako každý rok k celé řadě změn v oblasti legislativy a daní. Níže vybíráme nejdůležitější z nich, které se mohou týkat i podnikání českých firem v Německu.

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.