Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Spolková vláda rozhodla o liberalizaci dálkové linkové autobusové dopravy

Spolková vláda rozhodla o liberalizaci dálkové linkové autobusové dopravy (Foto: MAN Truck & Bus AG, München)

Spolkový kabinet na svém včerejším pravidelném zasedání schválil návrh spolkového ministra dopravy Petera Ramsauera na změnu zákona o přepravě osob. Novelou tohoto zákona má být mimo jiné liberalizován německý trh dálkové linkové autobusové přepravy, který byl doposud svázán silnými restrikcemi.

Dosavadní německé zákony nedovolovaly provádět pravidelnou dálkovou autobusovou přepravu na trasách, které byly dostatečně pokryty nabídkou německých drah. Cílem tohoto opatření bylo chránit státem dotované německé dráhy.

Nyní se však německá politická scéna přiklonila k jinému úhlu pohledu, který zdůrazňuje přínos autobusové dopravy k ochraně životního prostředí, zejména pak ve srovnání s individuální automobilovou dopravou. Podle ministra Ramsauera je autobus opravdovou alternativou k osobnímu automobilu, ať už kvůli snížení spotřeby pohonných hmot nebo emisí oxidu uhličitého připadajících na jednoho cestujícího. Ministr dále uvedl, že je lepší, když cestuje 50 cestujících jedním autobusem, než aby cestovali po dvou dvaceti pěti osobními automobily.

Spolkové ministerstvo dopravy i přes chystané zrušení ochrany pozice německých drah neočekává výrazný nárůst konkurenčního tlaku ze strany silniční přepravy. Spíše vidí příležitosti pro optimalizaci silniční přepravy osob jako takové.

Chystaná liberalizace autobusové přepravy v Německu se má opírat o zásadu volného přístupu k jednotlivým trasám pro všechny dopravce. Sice i nadále bude pro zahájení provozu linky nutné povolení (z důvodu zajištění kvality a bezpečnosti), ale obecně bude možné povolit všechny žádosti dopravců. Přitom nebude zaváděna žádná konkurenční ochrana vůči německým drahám ani vůči ostatním autobusovým linkám.

Naproti tomu bude i nadále chráněna městská a příměstská veřejná doprava a lokální doprava provozovaná autobusy a vlaky. Mělo by se tak zamezit případům, kdy by autobusová linka soukromého dopravce byla oficiálně deklarována jako dálková, ve skutečnosti se však zaměřovala na vytěžení lukrativních tras v místní a městské dopravě. Přeprava osob v dálkovém autobusu mezi dvěma zastávkami vzdálenými od sebe méně než 50 km nebude přípustná. Pokud by na dané trase neexistovala dostatečná nabídka lokální dopravy, bude moci povolující úřad pro jednotlivé dílčí trasy dálkovou přepravu povolit.

V rámci připravovaných změn má být zjednodušena i turistická autobusová doprava. Doposud platilo, že nebylo možné v rámci autobusových zájezdů přepravovat pasažéry pouze po části trasy. Nově má být umožněno např. při autobusových zájezdech spojených s ubytováním nabírat jednotlivé účastníky postupně podél trasy zájezdu.

Navrhované úpravy zákona o přepravě osob podléhají ještě schválení spolkovou radou a spolkovým parlamentem. V platnost by měly vstoupit v roce 2012.

Zdroj: Tisková zpráva Spolkového ministerstva dopravy ze dne 3.8.2011

Autor: Datum poslední editace: 18.5.2017

Další články

15.9.2022

Od 1.10.2022 se v Německu zvyšuje minimální mzda. Letos již podruhé. Mění se i hranice pro Minijob a Midijob

Od 1.10.2022 se v Německu letos již podruhé zvyšuje minimální mzda, a to ze současných 10,45 EUR na 12,00 EUR hrubého za hodinu. K poslednímu zvýšení minimální mzdy přitom došlo k 1.7.2022.

12.8.2022

Německo spustilo nahlížení do Obchodního rejstříku na internetu zdarma

Německo spustilo nahlížení do Obchodního rejstříku na internetu zdarma

27.6.2022

Od 1.7.2022 platí v Německu nová pravidla pro sběr a recyklaci obalů

Od 1.7.2022 vstupuje v Německu v platnost novela zákona o obalech, která rozšiřuje registrační povinnost na všechny obaly. Po 1.7.2022 tedy v Německu nebude smět být prodáváno zabalené zboží, pokud jeho výrobce nebo distributor neprovedl registraci do ústředního registru obalů (Zentrale Stelle Verpackungsregister – LUCID).