Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Spolková vláda rozhodla o liberalizaci dálkové linkové autobusové dopravy

Spolková vláda rozhodla o liberalizaci dálkové linkové autobusové dopravy (Foto: MAN Truck & Bus AG, München)

Spolkový kabinet na svém včerejším pravidelném zasedání schválil návrh spolkového ministra dopravy Petera Ramsauera na změnu zákona o přepravě osob. Novelou tohoto zákona má být mimo jiné liberalizován německý trh dálkové linkové autobusové přepravy, který byl doposud svázán silnými restrikcemi.

Dosavadní německé zákony nedovolovaly provádět pravidelnou dálkovou autobusovou přepravu na trasách, které byly dostatečně pokryty nabídkou německých drah. Cílem tohoto opatření bylo chránit státem dotované německé dráhy.

Nyní se však německá politická scéna přiklonila k jinému úhlu pohledu, který zdůrazňuje přínos autobusové dopravy k ochraně životního prostředí, zejména pak ve srovnání s individuální automobilovou dopravou. Podle ministra Ramsauera je autobus opravdovou alternativou k osobnímu automobilu, ať už kvůli snížení spotřeby pohonných hmot nebo emisí oxidu uhličitého připadajících na jednoho cestujícího. Ministr dále uvedl, že je lepší, když cestuje 50 cestujících jedním autobusem, než aby cestovali po dvou dvaceti pěti osobními automobily.

Spolkové ministerstvo dopravy i přes chystané zrušení ochrany pozice německých drah neočekává výrazný nárůst konkurenčního tlaku ze strany silniční přepravy. Spíše vidí příležitosti pro optimalizaci silniční přepravy osob jako takové.

Chystaná liberalizace autobusové přepravy v Německu se má opírat o zásadu volného přístupu k jednotlivým trasám pro všechny dopravce. Sice i nadále bude pro zahájení provozu linky nutné povolení (z důvodu zajištění kvality a bezpečnosti), ale obecně bude možné povolit všechny žádosti dopravců. Přitom nebude zaváděna žádná konkurenční ochrana vůči německým drahám ani vůči ostatním autobusovým linkám.

Naproti tomu bude i nadále chráněna městská a příměstská veřejná doprava a lokální doprava provozovaná autobusy a vlaky. Mělo by se tak zamezit případům, kdy by autobusová linka soukromého dopravce byla oficiálně deklarována jako dálková, ve skutečnosti se však zaměřovala na vytěžení lukrativních tras v místní a městské dopravě. Přeprava osob v dálkovém autobusu mezi dvěma zastávkami vzdálenými od sebe méně než 50 km nebude přípustná. Pokud by na dané trase neexistovala dostatečná nabídka lokální dopravy, bude moci povolující úřad pro jednotlivé dílčí trasy dálkovou přepravu povolit.

V rámci připravovaných změn má být zjednodušena i turistická autobusová doprava. Doposud platilo, že nebylo možné v rámci autobusových zájezdů přepravovat pasažéry pouze po části trasy. Nově má být umožněno např. při autobusových zájezdech spojených s ubytováním nabírat jednotlivé účastníky postupně podél trasy zájezdu.

Navrhované úpravy zákona o přepravě osob podléhají ještě schválení spolkovou radou a spolkovým parlamentem. V platnost by měly vstoupit v roce 2012.

Zdroj: Tisková zpráva Spolkového ministerstva dopravy ze dne 3.8.2011

Autor: Datum poslední editace: 18.5.2017

Další články

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.

7.6.2021

Zrušení omezení při cestování do Německa od 15.6.2021

Německá spolková vláda rozhodla o vyřazení České republiky ze seznamu rizikových zemí s platností od 6. 6. 2021.

28.5.2021

Koncern VW zaznamenal velice úspěšné první čtvrtletí 2021

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, vykázal v první čtvrtletí letošního roku zisk ve výši 3,4 miliardy EUR (cca 88 miliard Kč). V tomto období prodal 2,4 milionu aut, což bylo o 21% více než v prvním čtvrtletí roku 2020. Za tímto nárůstem stojí především silná poptávka z Číny.

20.5.2021

Zjednodušení cestování do Německa od 13.5.2021

Od 13.5.2021 došlo k další změně pravidel při vstupu do Německa z rizikových území, za které je aktuálně považována i Česká republika.  Především došlo ke sjednocení pravidel pro vstup na území Německa, povinnost testování a karantény pro území celé Spolkové republiky.

20.5.2021

Zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví v Německu od 1.5.2021

S platností od 1.5.2021 došlo v Německu k opětovnému zvýšení minimální mzdy ve stavebnictví.
Tato minimální mzda platí v celém Německu jak pro domácí pracovníky ve stavebnictví, tak pro zahraniční pracovníky, kteří jsou do Německa vysláni v rámci volného pohybu služeb. Musí ji tedy dodržovat i české firmy, které do Německa vysílají své zaměstnance.