Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Spolková vláda podporuje nasazení LNG v lodní dopravě

Zdroj: Pixabay

Německá spolková vláda rozhodla s okamžitou platností o zavedení dotací pro používání kapalného zemního plynu (LNG) v lodní dopravě. Na podporu zavedení LNG v lodní dopravě vyčlenila celkem 30 milionů EUR.

Při spalování LNG nevznikají žádné emise oxidů síry (SOx), emise oxidů dusíku (NOx) jsou ve srovnání s běžnými palivy nižší až o 90% a emise pevných částic až o 98%. Technologie na spalování LNG je však dražší než klasické druhy pohonných jednotek a zatím není k dispozici spolehlivá celosvětová infrastruktura pro zásobování lodí LNG.

Z těchto důvodů je LNG považováno za palivo budoucnosti nejen v lodní dopravě. Spolková vláda a němečtí rejdaři si od zavedení podpory slibují snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší na severním pobřeží Německa a ve velkých německých přístavech.

 

Zdroj: Spolkové ministerstvo dopravy (BMVI)

Autor: Datum poslední editace: 13.9.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.