Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

V roce 2009 bylo v Německu založeno o 3% více větších podniků

Podle sdělení Spolkového statistického úřadu ve Wiesbadenu z 23.3.2010 bylo v roce 2009 v Německu založeno 154.000 podniků, podle jejichž právní formy a počtu zaměstnanců se dá usuzovat, že mají velký hospodářský význam. Ve srovnání s rokem 2008 to bylo o 3% více, nicméně rok 2008 vykázal oproti roku 2007 pokles o 2,9%. Mimo to bylo v minulém roce založeno v Německu 293.000 malých podniků. Po poklesu v roce 2008 o 7% oproti roku 2007 se tak v minulém roce jednalo o meziroční nárůst ve výši 2,7%. V loňském roce bylo dále v Německu uzavřeno téměř 129.000 podniků s větším hospodářským významem, což bylo o 2,1% více než předloni. Počet uzavřených malých podniků se vloni vyšplhal na 305.000, což bylo o 5,4% méně než předloni. Ukazuje se tedy, že mezi velkými podniky dochází vlivem hospodářské krize k intenzivnějším turbulencím a přeskupování, kdy stoupá počet zakládaných i uzavíraných podniků. Naopak malé podniky s krizí na první pohled bojují úspěšněji, což je dáno jednak možným přesunem části zaměstnanců do statutu podnikatelů a jednak vznikem nových firem, které se snaží využít změn, které s sebou krize přináší. (26.3.2010, zdroj: Spolkový statistický úřad)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.