Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

V SRN došlo k významné novelizaci závazkového práva

Od 1.1.2002 platí v SRN novela závazkového práva, která je nazývána „Novelou století“. V souladu s příslušnými právními dokumenty EU došlo i k úpravám promlčecích lhůt, která byla například v případě pohledávek mezi podnikateli zkrácena na tři roky. Změny doznala i úprava běhu promlčecí lhůty. Významně byla posílena práva spotřebitelů prodloužením záručních lhůt u výrobků atd. Protože k definitivnímu schválení této novely došlo až koncem roku 2001, podrobné komentáře k novele teprve vycházejí. (leden 2002)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.