Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

V SRN došlo k významné novelizaci závazkového práva

Od 1.1.2002 platí v SRN novela závazkového práva, která je nazývána „Novelou století“. V souladu s příslušnými právními dokumenty EU došlo i k úpravám promlčecích lhůt, která byla například v případě pohledávek mezi podnikateli zkrácena na tři roky. Změny doznala i úprava běhu promlčecí lhůty. Významně byla posílena práva spotřebitelů prodloužením záručních lhůt u výrobků atd. Protože k definitivnímu schválení této novely došlo až koncem roku 2001, podrobné komentáře k novele teprve vycházejí. (leden 2002)

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

16.9.2019

Němci konečně přijímají moderní bezhotovostní způsoby placení

Zatímco v naprosté většině evropských zemí už před časem započal trend odklonu od hotovosti a čím dál rozšířenějšího používání digitálních bezhotovostních platebních metod, platilo Německo do nedávna za zemi, kde spotřebitelským platbám vládne hotovost. Nyní se však zdá, že trend elektronických plateb zapustil pevné kořeny i v Německu.