Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Změny v DPH u veletrhů a výstav v Německu od 1.1.2011

Messe Westfalenhallen Dortmund - veletrh Inter-tabac

V návaznosti na změny evropských směrnic došlo v Německu od 1.1.2011 k dílčím změnám zákona o DPH, které se mnohdy týkají českých firem. Jednou z nejvýznamnějších změn je změna místa plnění u služeb poskytovaných s souvislosti s kulturními, sportovními, uměleckými a podobnými akcemi, především výstavami a veletrhy.

Nově platí následující pravidla:

  • Vstupenky na tyto akce– místo plnění je tam, kde se akce koná. Zůstává tedy stejný režim jako dosud. Vstupenky na německé výstavy a veletrhy jsou i zahraničním subjektům fakturovány s německou sazbou DPH.
  • Ostatní služby související s těmito akcemi (typicky např. stavba a vybavení veletržních stánků)- místo plnění je nově sídlo příjemce služby (uplatňuje se režim reverse- charge), pokud je příjemce služby podnikatel plátce DPH. V tomto případě jsou českým firmám faktury za tyto služby vystaveny nově bez DPH.
  • Ostatní služby související s těmito akcemi poskytované nepodnikatelům a neplátcům DPH– režim zůstává stejný jako dosud a místo plnění je i nadále místo, kde se akce skutečně koná. V tomto případě tedy služby poskytnuté v souvislosti s konáním této akce v Německu i nadále fakturovány s německou DPH.

Více informací k problematice DPH v Německu naleznete zde.

Ve spolupráci s naším partnerem, renomovanou daňovou kanceláří v SRN, nabízíme služby německého daňového poradce (zejména konzultace účetních a daňových podmínek pro české podnikatele v Německu, registraci k placení daní v Německu a řešení daňových a účetních problémů v Německu včetně jednání s příslušnými německými úřady). Více informací naleznete zde.

Autor: Datum poslední editace: 22.5.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.