Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Změny v poskytování služeb a při práci v Německu po skončení přechodných období

Mnoho českých firem a pracovníků se nesprávně domnívá, že po skončení přechodných období již nemají v Německu žádné další povinnosti, což však není pravda. Odpadla sice povinnost získat při práci v Německu pracovní povolení, všechny ostatní povinnosti však i nadále zůstávají beze změn.

Ačkoliv 1. května 2011 skončila sedmiletá přechodná období, která bránila českým občanům pracovat jako zaměstnanci bez pracovního povolení v Německu a českým firmám v některých oborech poskytovat své služby v Německu, a německý pracovní trh se otevřel i českým pracovníkům a firmám, mají české firmy a pracovníci i nadále řadu povinností, pokud chtějí v Německu pracovat a poskytovat služby.

Uvádíme proto hlavní povinnosti vyplývající z nového režimu:

Volný pohyb služeb:

České firmy mohou nyní bez omezení poskytovat své služby v Německu prostřednictvím vysílání svých zaměstnanců do Německa. Základní podmínkou však i nadále zůstává dočasnost pobytu vyslaných zaměstnanců (doba vyslání zpravidla nesmí překročit jeden rok), přičemž firma musí poskytovat stejné služby také v ČR. Zaměstanec nesmí být najat jen za účelem vyslání k práci do Německa. Vyslaní pracovníci podléhají v zásadě českému systému sociálního a zdravotního pojištění, v některých oborech (typicky ve stavebnictví) je však potřeba platit některé odvody i v Německu. V závislosti na způsobu poskytování služeb a délce práce v Německu mohou české firmy a jejich zaměstnanci podléhat také zdanění v Německu (daň z příjmu FO i PO a DPH). Firmy musí svým vyslaným zaměstancům zajistit stejné pracovní podmínky, které platí pro německé firmy v příslušném oboru (to se týká především minimální mzdy, dovolené, maximální pracovní doby, práce přesčas atd.). Čeští pracovníci také zpravidla musí mít povolení k pobytu.

Více k této problematice naleznete v příslušných sekcích tohoto portálu (Export služeb, Daně v Německu). Celá problematika je však poměrně složitá a konkrétní povinnosti závisí na individuálním posouzení každého případu. V případě zájmu Vám ve spolupráci s našimi německými partnery nabízíme i individuální poradenství v této oblasti.

Volný pohyb pracovníků:

Po skončení přechodných období mohou čeští občané bez pracovního povolení pracovat v Německu, jak pro německé firmy, tak pro firmy české a zahraniční, a to za stejných podmínek, které platí pro domácí zaměstnance. Stávají se tak vlastně německými pracovníky se všemi právy a povinnostmi, které z tohoto statutu vyplývají. Zejména jsou ve většině případů povinni alespoň částečně platit v Německu daň z příjmu a odvádět také příslušné pojistné na sociální a důchodové zabezpečení a zdravotní pojištění. Ve většině případů také potřebují povolení k pobytu (jehož vydání je ale u občanů EU spíše formalitou).

Je třeba upozornit také na to, že tzv. švarc systém, tedy práce pro jednoho zaměstnavatele na živnostenský list je v Německu stejně jako v ČR zakázán, jeho stíhání ze strany německých úřadů je však zpravidla mnohem přísnější.

Více k této problematice naleznete v příslušných sekcích tohoto portálu (Práce v Německu, Daně v Německu). Celá problematika je však poměrně složitá a konkrétní povinnosti závisí na individuálním posouzení každého případu. V případě zájmu Vám ve spolupráci s našimi německými partnery nabízíme i individuální poradenství v této oblasti.

Autor: Datum poslední editace: 22.5.2017

Další články

16.9.2019

Němci konečně přijímají moderní bezhotovostní způsoby placení

Zatímco v naprosté většině evropských zemí už před časem započal trend odklonu od hotovosti a čím dál rozšířenějšího používání digitálních bezhotovostních platebních metod, platilo Německo do nedávna za zemi, kde spotřebitelským platbám vládne hotovost. Nyní se však zdá, že trend elektronických plateb zapustil pevné kořeny i v Německu.

29.8.2019

Daňové příjmy německého státu v červenci meziročně klesly

V červenci letošního roku vybral německý stát o 1,6% méně na daních, než v červenci roku 2018. Největší pokles daňových příjmů byl zaznamenán u DPH. Celkové daňové příjmy německého státu dosáhly v červenci 53,5 miliard EUR.

26.8.2019

Stále méně Němců chce začít podnikat

Podle průzkumu Státní rozvojové banky KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) se chce méně Němců pustit do samostatného podnikání. Jen asi 25% dotazovaných chce zahájit vlastní podnikání, přičemž před necelými 20 lety to bylo v Německu ještě 45%.

11.8.2019

Konjunktura v Německu oslabuje

Německý ekonomický růst oslabuje a v rychlé zlepšení se v dohledné době neočekává. Současné podmínky ve světové ekonomice vedly k tomu, že německý vývoz ve srovnání s loňským rokem poklesl.

29.7.2019

Počet obyvatel Německa je nejvyšší v historii

V Německu momentálně žije nejvíce lidí v celé jeho historii. Podle Spolkového statistického úřadu byla poprvé překonána hranice 83 milionů obyvatel. V loňském roce stoupl počet obyvatel Německa o 0,3%, tedy o 227.000 lidí.

3.6.2019

Německý export i přes negativní očekávání v březnu dále rostl

Proti všem očekáváním zaznamenal německý export v březnu nárůst o 1,5%. Rostly jak vývozy do zemí EU, tak vývozy do zemí mimo EU.