Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Změny v poskytování služeb a při práci v Německu po skončení přechodných období

Mnoho českých firem a pracovníků se nesprávně domnívá, že po skončení přechodných období již nemají v Německu žádné další povinnosti, což však není pravda. Odpadla sice povinnost získat při práci v Německu pracovní povolení, všechny ostatní povinnosti však i nadále zůstávají beze změn.

Ačkoliv 1. května 2011 skončila sedmiletá přechodná období, která bránila českým občanům pracovat jako zaměstnanci bez pracovního povolení v Německu a českým firmám v některých oborech poskytovat své služby v Německu, a německý pracovní trh se otevřel i českým pracovníkům a firmám, mají české firmy a pracovníci i nadále řadu povinností, pokud chtějí v Německu pracovat a poskytovat služby.

Uvádíme proto hlavní povinnosti vyplývající z nového režimu:

Volný pohyb služeb:

České firmy mohou nyní bez omezení poskytovat své služby v Německu prostřednictvím vysílání svých zaměstnanců do Německa. Základní podmínkou však i nadále zůstává dočasnost pobytu vyslaných zaměstnanců (doba vyslání zpravidla nesmí překročit jeden rok), přičemž firma musí poskytovat stejné služby také v ČR. Zaměstanec nesmí být najat jen za účelem vyslání k práci do Německa. Vyslaní pracovníci podléhají v zásadě českému systému sociálního a zdravotního pojištění, v některých oborech (typicky ve stavebnictví) je však potřeba platit některé odvody i v Německu. V závislosti na způsobu poskytování služeb a délce práce v Německu mohou české firmy a jejich zaměstnanci podléhat také zdanění v Německu (daň z příjmu FO i PO a DPH). Firmy musí svým vyslaným zaměstancům zajistit stejné pracovní podmínky, které platí pro německé firmy v příslušném oboru (to se týká především minimální mzdy, dovolené, maximální pracovní doby, práce přesčas atd.). Čeští pracovníci také zpravidla musí mít povolení k pobytu.

Více k této problematice naleznete v příslušných sekcích tohoto portálu (Export služeb, Daně v Německu). Celá problematika je však poměrně složitá a konkrétní povinnosti závisí na individuálním posouzení každého případu. V případě zájmu Vám ve spolupráci s našimi německými partnery nabízíme i individuální poradenství v této oblasti.

Volný pohyb pracovníků:

Po skončení přechodných období mohou čeští občané bez pracovního povolení pracovat v Německu, jak pro německé firmy, tak pro firmy české a zahraniční, a to za stejných podmínek, které platí pro domácí zaměstnance. Stávají se tak vlastně německými pracovníky se všemi právy a povinnostmi, které z tohoto statutu vyplývají. Zejména jsou ve většině případů povinni alespoň částečně platit v Německu daň z příjmu a odvádět také příslušné pojistné na sociální a důchodové zabezpečení a zdravotní pojištění. Ve většině případů také potřebují povolení k pobytu (jehož vydání je ale u občanů EU spíše formalitou).

Je třeba upozornit také na to, že tzv. švarc systém, tedy práce pro jednoho zaměstnavatele na živnostenský list je v Německu stejně jako v ČR zakázán, jeho stíhání ze strany německých úřadů je však zpravidla mnohem přísnější.

Více k této problematice naleznete v příslušných sekcích tohoto portálu (Práce v Německu, Daně v Německu). Celá problematika je však poměrně složitá a konkrétní povinnosti závisí na individuálním posouzení každého případu. V případě zájmu Vám ve spolupráci s našimi německými partnery nabízíme i individuální poradenství v této oblasti.

Autor: Datum poslední editace: 22.5.2017

Další články

29.7.2019

Počet obyvatel Německa je nejvyšší v historii

V Německu momentálně žije nejvíce lidí v celé jeho historii. Podle Spolkového statistického úřadu byla poprvé překonána hranice 83 milionů obyvatel. V loňském roce stoupl počet obyvatel Německa o 0,3%, tedy o 227.000 lidí.

3.6.2019

Německý export i přes negativní očekávání v březnu dále rostl

Proti všem očekáváním zaznamenal německý export v březnu nárůst o 1,5%. Rostly jak vývozy do zemí EU, tak vývozy do zemí mimo EU.

17.5.2019

Německo v příštích letech očekává zpomalení růstu nájemného

Zatímco v Čechách bydlí velká většina lidí ve vlastním, žije polovina Němců dlouhodobě v nájmu. Je to způsobeno zejména historickými důvody.

25.3.2019

Obrat obchodu s nemovitostmi v Německu neustále roste

Trh s nemovitostmi v Německu zažívá boom a obrat obchodu s nemovitostmi setrvale roste. Důvodem je zejména stěhování lidí do velkých měst a spádových oblastí v jejich okolí.