Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Zvýšení minimální mzdy v Německu od 1.1.2017

Na základě rozhodnutí Komise pro stanovení minimální mzdy, které bylo schváleno v říjnu 2016 Spolkovou vládou, dochází od 1.1.2017 ke zvýšení minimální hrubé mzdy v Německu ze současných 8,50 EUR za hodinu na 8,84 EUR za hodinu.

Současně končí 31.12.2016 přechodná období pro obory, v nichž byla na základě tarifních smluv vyplácena nižší než stanovená minimální mzda. Zaměstnanci v těchto oborech musí od 1.1.2017 pobírat minimální mzdu ve výši 8,50 EUR za hodinu. Od 1.1.2018 pak budou i zaměstnanci v těchto oborech pobírat všeobecně platnou minimální mzdu, jejíž výše pro rok 2018 však ještě nebyla stanovena.

Zároveň zůstává zachován stávající systém všeobecně závazných tarifních smluv v některých oborech. Tyto tarifní smlouvy stanovují v některých případech i výrazně vyšší mzdy, než zákonem požadované minimum a řada z nich je závazná i pro zahraniční podniky, které do Německa vysílají své zaměstnance (např. ve stavebnictví a úklidu a čištění budov).

Nová výše minimální mzdy platí také pro zaměstnance pracující v rámci tzv. Mini-Jobs (tj. zaměstnání s celkovou měsíční mzdou do 450 EUR měsíčně, resp. 5.400 EUR ročně). U těchto zaměstnanců musí také dojít ke zvýšení minimálních mezd na nově stanovené minimum. Vzhledem k tomu, že ale hranice pro Mini-Job zůstává i na rok 2017 zachována, musí dojít, pokud si chce zaměstnanec charakter Mini- Jobu udržet, ke snížení počtu odpracovaných hodin. V opačném případě, dojde- li ke zvýšení měsíční mzdy nad 450 EUR hrubého měsíčně, podléhá mzda standardnímu zdanění a odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Autor: Datum poslední editace: 7.4.2017

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.