Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

JAGD & HUND 2018 – Nejvýznamnější prodejní veletrh pro myslivost a sportovní rybolov v Evropě

Veletrh JAGD & HUND

37. ročník největšího evropského veletrhu potřeb pro myslivost JAGD & HUND 2018 pořádaný souběžně s veletrhem pro sportovní rybářství FISCH & ANGEL přilákal na dortmundské výstaviště tradičně vysoký počet návštěvníků. Oba veletrhy dohromady zaznamenaly přes 80.000 návštěvníků, kteří shlédli prezentaci 800 vystavovatelů z 41 zemí. Veletrhy se i nadále těší vysokému zahraničnímu zájmu – třetina vystavovatelů a čtvrtina návštěvníků byla ze zahraničí.   

Tradičně silný mezinárodní profil veletrhu

Mezi návštěvníky veletrhu byli opět silně zastoupeni zahraniční návštěvníci, a to zejména ze zemí Beneluxu. Vysoký počet návštěvníků na veletrh zavítal i Dánska, Finska, Francie, Velké Británie a Švýcarska. Přijeli dokonce zájemci o mysliveckou a rybářskou tématiku z exotičtějších a vzdálenějších  destinací, jako např. USA, Saudské Arábie a Jižní Afriky.

Velkou míru internacionality vykázala i struktura vystavovatelů, z nichž byla celá jedna třetina ze zahraničí. Zastoupeny byly i mimoevropské země typu Austrálie nebo  vystavovatelů na letošním ročníku veletrhu JAGD & HUND byla ze zahraničí. Veletrh si tak udržuje tradičně vysokou internacionalitu. Jako každoročně byli na veletrhu zastoupeni i vystavovatelé ze vzdálených exotických destinací typu Austrálie.

Spokojení návštěvníci

Mezi nejoblíbenější sortimentní skupiny na letošním veletrhu JAGD & HUND patřilo myslivecké a lovecké oblečení, zbraně a příslušenství, optika a nejrůznější potřeby pro myslivost. Návštěvníci veletrhu dotazovaní nezávislou agenturou pro výzkum veřejného mínění ohodnotili sortiment i celkovou organizaci veletrhu známkou 1,8 na stupnici 1 až 6, tedy velmi pozitivně a devět z deseti návštěvníků bylo s veletrhem spokojeno. Naprostá většina dotazovaných návštěvníků počítá s návštěvou veletrhu i v příštím roce.

85,6% návštěvníků na veletrhu něco koupilo nebo objednalo. Jedna třetina návštěvníků jej navštěvuje s předem daným úmyslem na něm pořídit něco konkrétního. Objem prodeje na jednoho návštěvníka činil 687 EUR. Celkový obrat veletrhu činil v letošním roce 47 milionů EUR.

V rámci tradičního bohatého doprovodného programu proběhly zajímavé akce a ukázky. Například Německé mistrovství ve vábení jelenů, předávání cen za myslivecké módní kreace International German RedFox Award, koncerty mysliveckých hudeb, ukázky dravců a loveckých psů, předváděcí překážková trať pro terénní automobily, střelnice a kulinářské prezentace se zaměřením na zvěřinu a ryby.

Silné zastoupení českých firem

Veletrh JAGD & HUND 2018 zaznamenal opět silnou účast českých firem. Zúčastnily se jej jmenovitě následující společnosti: EK-DIPCIK, Erlicher s.r.o., Luko s.r.o., Meopta – optika, s.r.o., Nigth Pearl ZAHORI TRADE s.r.o., TO JOO company s.r.o. a ZOOPO spol. s r.o. Slovensko reprezentovala na veletrhu firma Miroslav Zelník.

Spokojení vystavovatelé

90% vystavovatelů uvedlo, že jejich očekávání byla na veletrhu splněna nebo dokonce překročena. Přes devět z deseti vystavovatelů pak počítá s účastí na veletrhu i příští rok, přičemž 20% z nich uvažuje o rozšíření plochy svého výstavního stánku.

Úspěšné etablování veletrhu FISCH & ANGEL

Veletrh FISCH & ANGEL se letos uskutečnil již popáté a potvrdil svou oprávněně silnou pozici jakožto samostatný veletrh probíhající souběžně s veletrhem JAGD & HUND. Ve srovnání s předchozími ročníky se letos znatelně zvýšil počet zahraničních návštěvníků veletrhu. Na veletrh zavítala celá řada populárních osobnostní německé rybářské branže. Mezi návštěvníky byl i velký podíl zahraničních návštěvníků. Soudě podle jejich ohlasů se atraktivní program a sortiment veletrhu opět setkal s úspěchem. Mezi nejžádanější patřily kromě nabídky samotných vystavovatelů i četné doprovodné akce, např. ukázky a přednášky z oblasti muškaření, mořského rybolovu, výroby návnad a přípravy pokrmů z ryb.

Velký zájem o rezervace stánků na rok 2019

Ihned po skončení letošního ročníku byla zahájena registrace vystavovatelů na JAGD & HUND 2019, který se koná od 29.1. do 3.2.2019.

Čeští vystavovatelé mohou i nadále využívat služeb společnosti WebTrade CZ s.r.o., která je výhradním zástupcem Veletrhu Dortmund v ČR a na Slovensku a která poskytuje českým vystavovatelům komplexní servis pro přípravu stánku a veletržních expozic.

Pro více informací a rezervace výstavních ploch nás, prosím, kontaktujte na tel: 296 348 207, nebo emailem na: office@exportdosrn.cz

Více informací o veletrhu naleznete zde.

Internetové stránky veletrhu: www.jagdundhund.de

Přílohy

Autor: Datum poslední editace: 23.3.2018