Přejít na obsah
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1
Portál pro Vaše úspěšné podnikání v SRN
+420 296 348 207 Václavské náměstí 66, 110 00 Praha 1

Německo v příštích letech očekává zpomalení růstu nájemného

Německo v příštích letech očekává zpomalení růstu nájemného

Zatímco v Čechách bydlí velká většina lidí ve vlastním, žije polovina Němců dlouhodobě v nájmu. Je to způsobeno zejména historickými důvody. V Německu se již od doby před první světovou válkou stavěly byty pro nájemní bydlení vlastněné státem. Ve druhé světové válce bylo zničeno zhruba 50% celkového bytového fondu, který bylo nutné po válce co nejrychleji znovu vybudovat. Většina bytů postavených v poválečném období byla proto určena pro nájemní bydlení. Ve velkých německých městech bydlí v nájmu dokonce přes 70% obyvatel.

Dokud bylo nájemné v poměru k průměrným mzdám přijatelné a financovatelné, nebyly s tímto systémem významnější problémy. V posledních letech však vedle všeobecného růstu cen nemovitostí dochází i ke znatelnému růstu nájemného. Tento růst je nejsilnější ve velkých městech a jejich okolí, kde způsobuje také nejvýraznější problémy. Pořízení vlastní nemovitosti jako alternativy k nájmu není řešením, protože při současných cenách nemovitostí k bydlení si většina Němců nemůže vlastní nemovitost vůbec dovolit. Naopak nájemní bydlení přináší flexibilitu a možnost častého stěhování, kterou potřebují a vyžadují zejména mladší generace Němců a kterou vítá také německý trh práce.

Růst nájemného již došel tak daleko, že v posledních týdnech dochází v Německu k demonstracím proti vysokým nájmům. V hlavním městě Německa Berlíně bylo dokonce založeno hnutí usilující v zájmu řešení nedostatku bytů o vyvlastnění bytů velkým realitním společnostem vlastnícím a pronajímajícím stovky a tisíce bytů v Berlíně a okolí.

Pro lepší porozumění závažnosti celého problému poslouží konkrétní čísla. Průměrné nájemné v bavorské metropoli Mnichově se pohybuje kolem 17 EUR/m2 (cca 430,- Kč) měsíčně. Ještě v roce 2012 to bylo cca 12 EUR/m2. V posledních šesti letech nájemné v Mnichově vzrostlo o cca 40%. Za byt o velikosti 60m2 se  v Mnichově měsíčně platí nájem v průměru ve výši cca 1.150,- EUR (cca 29.000,- Kč). Z hlediska průměrného Němce to znamená, že na nájem musí vynaložit zhruba 40-50% svého měsíčního příjmu.

V následujících letech by v Německu podle některých odhadů mohlo dojít ke zpomalení růstu nájemného, a to dokonce i v metropolích typu Mnichova, Frankfurtu nebo Hamburgu. Tyto odhady se odvolávají na demografické prognózy, počet nových stavebních povolení a počet dokončených nových bytů. Zatímco před 10 lety se ročně stavělo jen cca 160.000 bytů, bylo v loňském roce v Německu postaveno již 300.000 bytů.  Dále se očekává, že příliv lidí z venkova do měst začne slábnout, což sníží silnou poptávku po novém bydlení.

Již v současnosti se snižuje roční deficit mezi nabídkou a poptávkou bytů. Zatímco ještě před několika lety chybělo ročně ve velkých německých městech cca 25.000 bytů, měl by tento rozdíl v příštích 4 letech klesnout zhruba k 7.000 bytům ročně. Z dlouhodobého hlediska tak může dojít k tomu, že slábnoucí demografický tlak a rostoucí nabídka volných bytů tíživou situaci na nájemním trhu trochu zmírní.

 

Zdroj: https://www.empirica-institut.de/

Autor: Datum poslední editace: 17.5.2019

Další články

3.12.2021

V Německu i v současnosti převažuje nájemní bydlení nad vlastnickým

Více než polovina Němců bydlí v současnosti v nájmu. Německo je tak zemí s nejnižším podílem vlastnického bydlení v Evropě.
Díky stále rostoucím cenám nájmů je tak v Německu čím dál diskutovanějším tématem regulace nájemného a vyvlastňování nemovitostních fondů specializovaných na činžovní byty.

1.10.2021

Mzdy v Německu rostou

Institut pro světovou ekonomiku v Kielu (IfW) předpovídá až pětiprocentní nárůst německých mezd. Podle expertů z institutu je nyní situace zaměstnanců v Německu nejlepší za posledních 30 let.

1.10.2021

Příjmy německého státu na daních meziročně vzrostly

Pomalé odeznívání koronavirové krize se citelně projevuje na stavu německé státní pokladny. V srpnu zaznamenala německá spolková vláda, zemské vlády i města a obce výrazně vyšší výběr daní.